selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Kasvatusohjaajat

Kasvatusohjaajat Pokessa

Kasvatusohjaajan tehtävä on opiskelijoiden opintojen ja kasvun tukeminen. Kasvatusohjaaja toimii oppilaitosarjessa ja on helposti saavutettavissa oleva matalan kynnyksen tuki opiskelijoille, huoltajille ja opettajille. Kun nuorella, huoltajalla tai opettajalla herää huoli opiskelijan tilanteesta, hän voi ottaa yhteyttä kasvatusohjaajaan. Kasvatusohjaajan tehtäviin kuuluu tukea opiskelijaa tämän näkökulmasta oikea-aikaisesti ja tarpeiden mukaisesti sekä tarvittaessa saattaa nuori muun tuen piiriin.

Kasvatusohjaaja

  • pitää esim. ryhmädynamiikkaan, kiusaamisen ehkäisemiseen tai sosiaaliseen vahvistamiseen liittyviä teematunteja
  • suunnittelee, organisoi ja toteuttaa yhteisöllisiä tapahtumia, teemapäiviä ja ryhmätoimintoja yhdessä opiskelijoiden, Poken henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa
  • järjestää TukiPaja (TuPa)-toimintaa opintojen etenemiseksi
  • ohjaa ja tukee opiskelijaa yhdessä opettajan ja opiskelijan kanssa sovituilla tavoilla
  • tapaa nuorta kahden kesken (tukea antavat keskustelut)
  • ohjaa opiskelijan opiskeluhuollon tai muihin tämän tarvitsemiin palveluihin
  • toimii Poken yksiköiden opiskeluhuoltoryhmissä osallistuen opiskeluhuollon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
  • tekee opiskelijan opiskelujen, kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseksi yhteistyötä (alaikäisen) opiskelijan huoltajien, opettajien, opinto-ohjaajien, erityisopetuksesta vastaavien opettajien, etsivän nuorisotyöntekijöiden ja opiskeluhuollon palveluiden (kuraattori, terveydenhoitaja ja psykologi) kanssa
  • osallistuu yksilöllisiin moniammatillisiin asiantuntijaryhmiin opiskelijan niin halutessa

Kasvatusohjaajat

Merja Haaksiluoto

 

 

 

 

 

 

 

Merja Haaksiluoto, Äänekosken Piilolan ja Laukaan yksiköt
puh. 040 6621 571
merja.haaksiluoto(at)poke.fi
-Tavattavissa pääsääntöisesti Piilolassa ma-pe klo 9–15.
-Laukaassa ennalta sovitusti.

Heli Loberg

 

 

 

 

 

 

 

Heli Loberg, Saarijärven yksikkö
puh. 0400 351 514
heli.loberg(at)poke.fi
-Tavattavissa ma-to klo 13-19.
-Perjantaisin paikalla vain etukäteen sovitusti ja puhelimitse klo 9-15.

Anne Tuliranta-Koitela

 

 

 

 

 

 

 

Anne Tuliranta-Koitela, Opinahjo Äänekoski ja Viitasaaren yksikkö
puh. 040 624 0330
anne.tuliranta-koitela(at)poke.fi
-Tavattavissa Opinahjossa ma, ke, to ja pe klo 9-15.
-Viitasaarella tiistaisin klo 9–15.