selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Kasvatusohjaajat

Kasvatusohjaajat Pokessa

Kasvatusohjaajan ensisijainen tehtävä on opiskelijoiden opiskeluhyvinvoinnin ja kasvun tukeminen. Kasvatusohjaaja toimii oppilaitosarjessa ja on helposti saavutettavissa oleva matalan kynnyksen tuki opiskelijoille, huoltajille ja opettajille. Kun nuorella, huoltajalla tai opettajalla herää huoli opiskelijan tilanteesta, hän voi ottaa yhteyttä kasvatusohjaajaan pohtiakseen tilannetta. Kasvatusohjaajan tehtäviin kuuluu tukea opiskelijaa tämän näkökulmasta oikea-aikaisesti ja tarpeiden mukaisesti sekä tarvittaessa saattaa nuori tuen piiriin.

Kasvatusohjaaja

  • pitää esim. ryhmädynamiikkaan, kiusaamisen ehkäisemiseen tai sosiaaliseen vahvistamiseen liittyviä teematunteja
  • suunnittelee, organisoi ja toteuttaa yhteisöllisiä tapahtumia, teemapäiviä ja ryhmätoimintoja yhdessä opiskelijoiden, Poken henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa
  • antaa opintojen etenemiseksi ohjausta ja tukea yhdessä opettajan ja opiskelijan kanssa sovituilla tavoilla
  • tapaa nuorta kahden kesken (tukea antavat keskustelut)
  • ohjaa opiskelijan opiskeluhuollon tai muihin tämän tarvitsemiin palveluihin
  • toimii Poken yksiköiden opiskeluhuoltoryhmissä osallistuen opiskeluhuollon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
  • tekee opiskelijan opiskelujen, kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseksi yhteistyötä (alaikäisen) opiskelijan huoltajien, opettajien, opinto-ohjaajien, erityisopetuksesta vastaavien opettajien, etsivän nuorisotyöntekijöiden ja opiskeluhuollon palveluiden (kuraattori, terveydenhoitaja ja psykologi) kanssa
  • osallistuu yksilöllisiin moniammatillisiin asiantuntijaryhmiin opiskelijan niin halutessa

Kasvatusohjaajat

Merja Haaksiluoto
työpuhelin: 040 6621 571

Anne Tuliranta-Koitela
työpuhelin: 040 624 0330