selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Kasvatusohjaajat

Kasvatusohjaajat

Merja Haaksiluoto
työpuhelin: 040 6621 571
sposti: merja.haaksiluoto@poke.fi

Heli Loberg
matkapuhelin: 040 0351 514
sposti: heli.loberg@poke.fi

Anne Tuliranta-Koitela
työpuhelin: 040 624 0330
sposti: anne.tuliranta-koitela@poke.fi

Kasvatusohjaajat Pokessa

Kasvatusohjaajan ensisijainen tehtävä on opiskelijoiden opiskeluhyvinvoinnin ja kasvun tukeminen. Kasvatusohjaaja toimii oppilaitosarjessa ja on helposti saavutettavissa oleva matalan kynnyksen tuki opiskelijoille, huoltajille ja opettajille. Kun nuorella, huoltajalla tai opettajalla herää huoli opiskelijan tilanteesta, hän voi ottaa yhteyttä kasvatusohjaajaan pohtiakseen tilannetta. Kasvatusohjaajan tehtäviin kuuluu tukea opiskelijaa tämän näkökulmasta oikea-aikaisesti ja tarpeiden mukaisesti sekä tarvittaessa saattaa nuori tuen piiriin.

Kasvatusohjaaja

 • pitää esim. ryhmädynamiikkaan, kiusaamisen ehkäisemiseen tai sosiaaliseen vahvistamiseen liittyviä teematunteja
 • suunnittelee, organisoi ja toteuttaa yhteisöllisiä tapahtumia, teemapäiviä ja ryhmätoimintoja yhdessä opiskelijoiden, Poken henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa
 • antaa opintojen etenemiseksi ohjausta ja tukea yhdessä opettajan ja opiskelijan kanssa sovituilla tavoilla
 • tapaa nuorta kahden kesken (tukea antavat keskustelut)
 • ohjaa opiskelijan opiskeluhuollon tai muihin tämän tarvitsemiin palveluihin
 • toimii Poken yksiköiden opiskeluhuoltoryhmissä osallistuen opiskeluhuollon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
 • tekee opiskelijan opiskelujen, kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseksi yhteistyötä (alaikäisen) opiskelijan huoltajien, opettajien, opinto-ohjaajien, erityisopetuksesta vastaavien opettajien, etsivän nuorisotyöntekijöiden ja opiskeluhuollon palveluiden (kuraattori, terveydenhoitaja ja psykologi) kanssa
 • osallistuu yksilöllisiin moniammatillisiin asiantuntijaryhmiin opiskelijan niin halutessa

Kasvatusohjaajat tavattavissa

Äänekoski Opinahjo

 • Anne Tuliranta-Koitela paikalla pääsääntöisesti ti-pe klo 9-15.

Äänekoski Piilola

 • Merja Haaksiluoto paikalla pääsääntöisesti ma-pe klo 9-15.

Saarijärvi

 • Kasvatusohjaaja Heli Loberg p. 0400 351 514, tavoitettavissa ma-to klo 13-19.

 • Perjantaisin tavoitettavissa puhelimitse klo 9-15, paikalla vain etukäteen sovitusti.

Viitasaari

 • Kasvatusohjaaja Anne Tuliranta maanantaisin paikalla Viitasaarella S1-luokassa.

Laukaa

 • Kasvatusohjaaja Merja Haaksiluoto tavattavissa Laukaan lukiolla etukäteen sovitusti.