selaa koulutuksia
POKE

Toimintaa ohjaavat asiakirjat

POKEn toimintaa ohjaavat asiakirjat

Hallintosääntö

Talousarvio 2021 ja Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-23

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Tilintarkastuskertomus

Perussopimus

Luottamushenkilöiden ja viranhaltioiden sidonnaisuusilmoitukset