selaa koulutuksia
POKE

Toimintaa ohjaavat asiakirjat

POKEn toimintaa ohjaavat asiakirjat

Hallintosääntö

Talousarvio 2024 ja Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-26

Tilinpäätös 2022

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat

Tilintarkastuskertomus 2022

Perussopimus 2020

Luottamushenkilöiden ja viranhaltioiden sidonnaisuusilmoitukset

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Palveluhinnasto 1.1.2023

Liikuntasalien vuokrat 1.1.2024

Asiakirjoista perittävät maksut

Hallitus 1/26.1.2023, § 7

Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan pöytäkirjaotteesta, kopiosta ja muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu. Jos tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, tiedonhausta peritään kiinteä maksu, joka porrastetaan haun vaativuuden mukaan. Kopiosta ja tulosteesta peritään tällöin kiinteä perusmaksun lisäksi sivukohtainen maksu. Kuntayhtymän asiakirjojen arkistointi on pääsääntöisesti edelleen paperisessa muodossa, jolloin asiakirjan haku vaatii tietojen yhdistelyä. Näin ollen asiakirjan hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä. Useimmiten kuntayhtymän arkistosta luovutetaan todistusten kopioita sekä pöytäkirjanotteita.

vt. Talousjohtajan ehdotus:

Hallitus päättää, että virallisesti erikseen pyydettävästä todistuskopiosta ja pöytäkirjaotteesta peritään 20 euron kertamaksu. Muista arkistosta luovutettavista asiakirjoista peritään 3 euroa/sivu.

Päätös:

Hyväksyttiin