selaa koulutuksia
POKE

Toimintaa ohjaavat asiakirjat

POKEn toimintaa ohjaavat asiakirjat

Hallintosääntö

Talousarvio

Tilinpäätös ja tomintakertomus

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Tilintarkastuskertomus

Perussopimus

Luottamushenkilöiden ja viranhaltioiden sidonnaisuusilmoitukset