selaa koulutuksia
POKE

Kuntayhtymä

Kuntayhtymä taustaorganisaationa

Pohjoisen Keski-Suomen kunnat perustivat Äänekosken ammattikoulun kuntainliiton vuonna 1961 ammattikoulun aikaansaamiseksi alueen nuorille. Toimintansa ammattikoulu aloitti vuonna 1963. Oppilaitos alkoi järjestää aikuiskoulutusta vuonna 1986, jolloin perustettiin kurssiosasto, myöhemmin aikuiskoulutusosasto.

Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus POKE syntyi vuonna 1996, kun Suolahden sosiaalialan oppilaitoksen, Keski-Suomen maatalous- ja metsäopiston ja Äänekosken kauppaoppilaitoksen ylläpitämisoikeudet siirtyivät kuntayhtymälle. Alueen oppisopimuskoulutus siirtyi Jyväskylän koulutuskuntayhtymältä kuntayhtymän omaksi toiminnaksi vuonna 1997.

Oppilaitoksen nimi muuttui 1.8.2014 oppimiskeskuksesta ammattiopistoksi. POKE nimi kuitenkin säilyi, koska POKE yksikköineen on pohjoisessa Keski-Suomessa vakiintunut ja tunnettu käsite ja toimija koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitoksena.

Keski-Suomen Kansanopiston kannatusyhdistys ry:n ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen koulutustehtävä siirtyi kuntayhtymälle 1.1.2017.

Vapaaehtoisilla koulutustehtäväjärjestelyillä haluttiin varmistaa vapaa-aika- ja nuorisotyön koulutuksen säilyminen pohjoisessa Keski-Suomessa, kun vuonna 2018 toteutettavassa ammatillisen koulutuksen reformissa supistetaan koulutuksen rahoitusta ja koulutuksen järjestäjäverkkoon on mahdollisesti tulossa muutoksia.

Arvot ja strategiat

Kuntayhtymän perustehtävänä, toiminta-ajatuksena on ”Ammattitaidolla hyvinvointia seudun parhaaksi”  – sama ajatus, joka oli jo ammattikoulun perustajillakin. Toimintaa ohjaavat arvoina yhdessä tekeminen, vastuullisuus sekä uudistuminen ja kehittyminen. Tavoitteena on, että kuntayhtymä ja POKE on vetovoimainen osaamisen kehittäjä.

Keskeisiä perustehtävän toteuttamiseksi ja tavoitetilan saavuttamiseksi ovat asiakaslähtöisyys, toimiva työyhteisö ja motivoitunut henkilöstö sekä tuloksellinen toiminta ja talous.