selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden ja koko opiskeluyhteisön ja -ympäristön hyvinvointia, huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä ja opiskelijoiden osallisuutta. Samanaikaisesti tavoitteena on turvata yksilökohtainen varhainen tuki sitä tarvitseville.

Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opiskeluhuoltosuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut. Opiskeluhuollon palveluiden järjestämisvastuu on oppilaitoksen sijaintikunnalla.

Opiskeluhuolto koostuu oppilaitoksen arkisista toimintatavoista, opiskelijan ohjauksesta ja tuesta, oppimisen ja opiskelijan opintojen etenemisen tukitoimista, oppimisympäristöistä, yhteisistä tilaisuuksista ja perinteistä, opiskelijoiden osallisuudesta ja vaikuttamismahdollisuuksista, ruokailusta, asuntolasta ja vaikkapa lukujärjestyksistä. Opiskeluhuolto kuuluu kaikille oppilaitoksessamme työskenteleville. Opiskeluhuollon palveluiden ammattihenkilöstö on mukana kunkin POKEn yksikön yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä. Lisäksi heille kuuluu yksilöllinen opiskeluhuoltotyö.​​​​​​​

POKEn suunnitelmat