selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Todistukset

Osaamisen todentaminen eli todistukset

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa voit valmistua pitkin vuotta, kun olet saanut suoritettua vaadittavat tutkinnon tai koulutuksen osat hyväksytysti. Arvioinnin tarkistamis- ja oikaisumenettelyn vuoksi voit saada tutkintotodistuksen tai todistuksen suoritetuista tutkinnon osista 14 vuorokautta viimeisen arvioinnin jälkeen.

Opiskelun aikana voit tarkistaa suorittamasi tutkinnon tai koulutuksen osat ja niistä saamasi arvosanat Wilmasta tai KOSKI-palvelusta. Voit myös saada otteen suorittamasi tutkinnon tai koulutuksen osista (opintosuoritusotteen) opintosihteeriltä.

Lisätietoa todistuksista saat vastuuopettajalta ja opintosihteereiltä.

Tutkintotodistus

Saat tutkintotodistuksen, kun olet hyväksytysti suorittanut kaikki tutkinnon perusteiden mukaiset tutkinnon osat. Tutkintotodistuksen liitteenä on opintosuoritusote.

Todistus suoritetuista tutkinnon osista

Saat todistuksen suoritetuista tutkinnon osista, jos tavoitteenasi on suorittaa tutkinnon osa tai osia. Todistuksen saat, kun olet saavuttanut HOKS:n mukaiset tavoitteesi ja suorittanut hyväkstysti tutkinnon osan tai osat. Todistuksen liitteenä on opintosuoritusote.

Todistus tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen suorittamisesta (TUVA)

Saat todistuksen tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen suorittamisesta, kun olet suorittanut hyväksytysti TUVAn perusteiden mukaisesti kaikki vaadittavat koulutuksen osat.

Saat todistuksen suoritetuista koulutuksen osista, jos suoritat vain osan tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (TUVA).

Todistusten kopiot

Virallisesta erikseen pyydettävästä todistuksen kopiosta peritään 20 euron kertamaksu ja postituskulut. Laskutus etukäteen. Muista arkistosta luovutettavista asiakirjoista peritään 3 euroa/sivu.

Katso syksyn ja kevään valmistumispäivät Opintojen kulku -sivulta