selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalvelut

Opiskelun tuki ja ohjaus

Opiskelijana sinulla on opetuksen lisäksi oikeus saada ohjausta, joka mahdollistaa opintojesi etenemisen ja tukee kehitystäsi ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Lisäksi sinulla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta tarvitsemaasi opinto-ohjausta. (Laki ammatillisesta koulutuksesta)

POKEssa opettajat ja muu henkilökunta on sinua varten. Tuen tarpeet ovat erilaiset jokaisella opiskelijalla ja ne voivat vaihdella opintojen aikana. Tärkeintä on, että otat asian puheeksi jonkun kanssa. Tällä sivulla on esimerkkejä, kenen puoleen voit kääntyä. Sinun ei tarvitse tietää, kenelle asia kuuluu, me selvitämme asiaa kanssasi ja ohjaamme sinut oikean ihmisen luo.

 Tehostettu tai erityinen tuki

Jos opinnot tuntuvat vaikeilta tai sinulla on peruskoulussa ollut tehostettu tai erityinen tuki, keskustele asiasta ensin oman vastuuopettajasi tai opinto-ohjaajan kanssa. He vievät asiaa eteenpäin. Jos edellisistä opinnoistasi on pitkä aika, voit olla yhteydessä kasvatusohjaajaan tai osallistua Tukipajaan opiskelutekniikoihin liittyvän tuen saamiseksi. Vastuuopettaja, opo tai kasvatusohjaaja auttavat sinua hahmottamaan tutkinnon rakennetta ja yksittäisten opintojen liittymistä kokonaisuuteen.

Oppivelvollisen opiskelijan kohdalla opintojen ja tukitoimien suunnittelussa tehdään aina yhteistyötä opiskelijan huoltajan kanssa.

Vastuuopettajasi

 • suunnittelee kanssasi opintojesi etenemisen
 • laatii sinun (ja huoltajasi) kanssa HOKSin
 • neuvoo Wilman, Office365:n ja Pedanetin käytössä
 • on tarvittaessa yhdessä erityisopetuksesta vastaavaan opettajaan (Erva)
 • suunnittelee yhdessä kanssasi tarvitsemiasi tukitoimia
 • ohjaa tarvittaessa muihin palveluihin
 • tietää, mistä löytyvät opiskeluterveydenhuolto, koulukuraattori ja psykologi

Opinto-ohjaaja (opo)

 • auttaa opintojen suunnittelussa ja aikatauluttamisessa
 • osallistuu HOKSin päivittämiseen
 • on mukana opintoihisi tarvitsemasi tuen suunnittelussa
 • keskustelee kanssasi eri vaihtoehdoista opintojesi etenemiseksi
 • auttaa, jos valitsemasi ala ei tunnu oikealta
 • ohjaa ja tukee, jos mietit opintojen keskeyttämistä tai eroamista oppilaitoksesta
 • osallistuu tarvittaessa erityisen tuen suunnitelman tekemiseen
 • ohjaa jatko-opintoihin ja auttaa niihin hakemisessa
 • ohjaa tarvittaessa muihin palveluihin

Opettaja (ammatilliset aineet tai yhteisen tutkinnon osan opinnot)

 • auttaa oman opintojaksonsa opinnoissa ja tehtävissä
 • keskustelee kanssasi opintojen suorittamistavasta ja arvioinnista
 • osallistuu tarvittaessa erityisen tuen suunnitelman tekemiseen
 • laatii yhdessä ervan kanssa osaamistavoitteet mukautetuille opinnoille

Opintosihteeri

 • löytyy opintotoimistosta
 • auttaa koulumatkatuki-, opintotuki- ja muihin opiskeluun liittyvien lomakkeiden kanssa
 • antaa opiskelutodistuksen
 • osaa neuvoa ja ohjata monenlaisissa opiskeluun liittyvissä ”paperiasioissa”
 • kirjoittaa erotodistuksen, tutkintotodistuksen ja todistuksen opintosuorituksista

Kasvatusohjaaja

 • auttaa tehtävien aikatauluttamisessa ja tekemisessä
 • selvittää opintojesi tilannetta
 • tukee kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa
 • osallistuu tukitoimien suunnitteluun
 • tukee sinua jatkosuunnitelmien pohtimisessa ja tekemisessä
 • on tarvittaessa mukana HOKSin laadinnassa ja päivittämisessä

Jos olet alakuloinen, masentunut, jatkuvasti väsynyt, toimeentuloon tai elämäntilanteeseen liittyvät pohdituttavat, ota yhteyttä opiskeluhuollon palveluihin. Opiskeluhuollon palvelut (opiskeluterveydenhuolto, koulukuraattori ja psykologi) löytyvät opiskelijapalvelut -sivuston kautta.