selaa koulutuksia
Oppimaan

Yhteishaku

Yhteishaku

Yhteishaku ammatilliseen ja lukiokoulutukseen on keväällä helmi-maaliskuussa. Vuoden 2019 haku päättyi 12.3.

Haku tapahtuu sähköisesti Opintopolussa www.opintopolku.fi.

Yhteishaussa hakevat peruskoulun päättävät, lukion päättävät tai ammatillista perustutkintoa vailla olevat. Peruskoulun päättävät käyttävät hakeutumisessa perusopetuksen päättötodistusta. Lukion oppimäärän suorittaneet hakevat lukiopohjaisille paikoille ja käyttävät haussa lukion päättötodistusta.

Valintaperusteet

Yhteishaussa käytetään yhteisiä valintaperusteita.

Perusopetuksen oppimäärän suorittaneelle hakijalle annetaan pisteitä

  • suoritetuista perusopetuksen tai eräistä muista opinnoista
  • yleisestä koulumenestyksestä
  • mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta
  • painotettavista arvosanoista
  • työkokemuksesta
  • ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta.

Lukion oppimäärän suorittaneet saavat pisteitä

  • yleisestä koulumenestyksestä
  • ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta
  • mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta.

Oppilaitos voi järjestää pääsy- tai soveltuvuuskokeen. Kokeeseen kutsutaan kaikki hakijat. Opiskelijaksi ei voida valita hakijaa, joka ei osallistu pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen.

Tulokset

Opiskelijaksi valinnan tulokset ilmoitetaan aikaisintaan 13.6.2019. Valituksi tulleet saavat sähköisen valintakirjeen (luvan antaneet) tai postitse lähetettävän valintakirjeen. Julkaisuluvan antaneiden nimet julkaistaan nettisivuilla. Opetushallitus lähettää sähköisen tuloskirjeen hakijoille.

Opiskelupaikan vastaanottamisesta hakijan on ilmoitettava viimeistään 27.6.2019.

Varasijat ovat voimassa 16.8.2019 saakka.

Jos jäät ilman opiskelupaikkaa, saat Opetushallitukselta jälkiohjauskirjeen, jossa kerrotaan mm. varasijatilanteesi.

Etsi vapaita paikkoja jatkuvan haun koulutustarjonnasta tai jätä avoin hakemus. Hakijapalvelut auttaa ja ohjaa.