selaa koulutuksia
Oppimaan

Yhteishaku

Yhteishaku

Yhteishaku perusasteen jälkeiseen koulutukseen  on 22.2.-22.3.2022.

Haku tapahtuu sähköisesti Opintopolussa www.opintopolku.fi.

Yhteishaussa hakevat peruskoulun päättävät ja ammatillista perustutkintoa vailla olevat. Hakeutumisessa käytetään perusopetuksen päättötodistusta.

Valintaperusteet

Yhteishaussa käytetään yhteisiä valintaperusteita.

Perusopetuksen oppimäärän suorittaneelle hakijalle annetaan pisteitä

  • suoritetuista perusopetuksen tai eräistä muista opinnoista
  • yleisestä koulumenestyksestä
  • mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta
  • painotettavista arvosanoista
  • ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta.

Oppilaitos voi järjestää pääsy- tai soveltuvuuskokeen. Kokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Opiskelijaksi ei voida valita hakijaa, joka ei osallistu pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen.

Tulokset

Opiskelijaksi valinnan tulokset ilmoitetaan aikaisintaan 16.6.2022. Valituksi tulleet saavat sähköisen valintakirjeen (luvan antaneet) tai postitse lähetettävän valintakirjeen. Julkaisuluvan antaneiden nimet julkaistaan nettisivuilla. Opetushallitus lähettää sähköisen tuloskirjeen hakijoille.

Opiskelupaikan vastaanottamisesta hakijan on ilmoitettava viimeistään 30.6.2022.

Varasijat ovat voimassa 19.8.2022 saakka.

Opiskelupaikkaa vaille jäänyt saa Opetushallitukselta jälkiohjauskirjeen, jossa kerrotaan mm. varasijatilanne.

Vapaita opiskelupaikkoja löytyy paikkoja jatkuvan haun koulutustarjonnasta. Myös avoimen hakemuksen voi jättää. Hakijapalvelut auttaa ja ohjaa.

Hakeutuminen ammatilliseen koulutukseen