selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Opinto-ohjaajat

Opinto-ohjaus

Opintoihin sisältyy ohjausta. Sitä antavat vastuuopettajat, tutkinnon opettajat ja opinto-ohjaajat. Opinto-ohjausta tehdään ryhmä-, pienryhmä- ja henkilökohtaisena ohjauksena.

Opiskelijalla on mahdollisuus ja oikeus saada henkilökohtaista ohjausta. Tätä ohjausta antavat opinto-ohjaajat.

Opinto-ohjaajat auttavat mm.

  • opintojen suunnittelussa ja etenemisessä
  • henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa yhdessä vastuuopettajan kanssa
  • aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa yhdessä opettajien kanssa
  • opintoihin liittyvien valintojen tekemisessä
  • jatko-opintoihin ja työelämään hakeutumisessa

Käytä ohjauksen mahdollisuuksia oppimispolkusi varrella.

Opinto-ohjaajat

Kasvatus- ja ohjausala, Äänekoski Opinahjo
Vesa Villanen
puh. 0400 125 562

Kaupan ja hallinnon ala, Äänekoski Opinahjo
Marika Marttinen
puh. 040 5233 471

Sosiaali- ja terveysala, Äänekoski Opinahjo, Laukaa, Viitasaari
Hannele Lindstrand
puh. 040 5332 684

Palvelualat (logistiikka), Tieto-ja viestintätekniikka,  Tekniikan alat, Äänekoski Piilola, Laukaa
Markku Lahtinen
puh. 040 1730 362

Pirkko Pinola (Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen pt – kiinteistönhoitaja, Puuteollisuuden pt, Sähkö- ja automaatioalan pt ryhmät  S19ÄSÄH, S20ÄSÄH
puh. 040 5673 205

Ravintola- ja catering-ala Äänekoski Piilola
Anne Rantanen
puh. 040 5369 761

Leena-Marja Jäspi (Saarijärven rakennusalan pt:n ryhmät)
puh. 0400 956 831

Hius- ja kauneudenhoitoala Äänekoski Piilola
Hannele Lindstrand
puh. 040 5332 684

Maa- ja metsätalousalat, Luonnontieteet Saarijärvi
Anna-Maija Koskenlahti
puh. 0400 351 516

Ravintola- ja catering-ala, Viitasaari
Sari Paananen
puh. 040 173 5079

Palvelualat (logistiikka), Tekniikan alat Viitasaari
Juha Kuulasmaa
puh. 0400 549 289

Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)poke.fi