selaa koulutuksia
Koulutushaku

Koulutushaku

Koulutushaku

147 koulutusta

Järjestä

Adobe Illustrator -piirto-ohjelman käyttö markkinointimateriaalin tuottamisessa 9.2.2022

Äänekoski

Adobe InDesign -taitto-ohjelman käyttö markkinointimateriaalin tuottamisessa 23.2.2022

Äänekoski

Ammattialan työtehtävissä toimiminen

Äänekoski

Asiakaspalvelu, liiketoiminnan perustutkinnon osa

Äänekoski

Asiakassuhteiden hoito, Lähiesimiestyön ammattitutkinnon tutkinnon osa

Äänekoski

Autoalan perustutkinto

ajoneuvoasentaja

Äänekoski

Avoin hakemus

Avoin hakemus oppisopimuskoulutukseen

Eläintenhoidon ammattitutkinto

Klinikkaeläinhoitaja (AT)

Saarijärvi

Erilaisuus työyhteisön voimavarana 28.10.2021

Äänekoski

Esimiehen turvallisuusvastuut ja -tehtävät, sekä omasta hyvinvoinnista huolehtiminen 24.8.2021

Saarijärvi

Esitysgrafiikan perusteet, PowerPoint 6.4.2022

Äänekoski

Esitysgrafiikan perusteet, PowerPoint 8.12.2021

Äänekoski

Excel jatko 16.2.2022

Äänekoski

Excel jatko 23.11.2021

Äänekoski

Excel peruskäyttö 13.10.2021

Äänekoski

Excel peruskäyttö 19.1.2022

Äänekoski

Henkilöstön osaamisen kehittäminen, liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon osa

Äänekoski

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

Äänekoski

Hoiva-avustajakoulutus

Saarijärvi

Huoneistosaneeraaja, korjausrakentamisen moniosaaja

Äänekoski

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

lastenohjaaja

Äänekoski

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Äänekoski

Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen, liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon osa

Äänekoski

Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen hoitaminen, liiketoiminnan ammattitutkinnon osa

Äänekoski

Kirjanpito, liiketoiminnan perustutkinnon osa

Äänekoski

Kokonaisvaltainen riskienhallinta (ERM) ja sen kehittäminen 16.9.2021

Viitasaari

Kokonaisvaltainen riskienhallinta (ERM) ja sen kehittäminen 5.10.2021

Karstula

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Äänekoski

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Viitasaari

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneistaja tai levyseppähitsaaja

Saarijärvi

Kuvien käyttö markkinoinnissa 24.11.2021

Äänekoski

Laskutus ja reskontra, liiketoiminnan perustutkinnon osa

Äänekoski

Liiketoiminnan ammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

Äänekoski

Liiketoiminnan ammattitutkinto, taloushallinnon osaamisala

Äänekoski

Liiketoiminnan perustutkinto

Merkonomi

Äänekoski

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

ympäristönhuoltaja

Saarijärvi

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

luonto-ohjaaja

Saarijärvi

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

ympäristönhoitaja

Saarijärvi

Luontoalan ammattitutkinto

Erä- ja luonto-opas

Saarijärvi

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Äänekoski

Lämpöpumppujen asentaminen ja huoltaminen, talotekniikan ammattitutkinnon osa

Äänekoski

Maatalousalan ammattitutkinto

Mehiläistarhaaja

Saarijärvi

Maatalousalan perustutkinto

eläintenhoitaja

Saarijärvi

Maatalousalan perustutkinto

maaseutuyrittäjä

Saarijärvi

Maatalousalan perustutkinto, RASKASKONEOSAAJA

maaseutuyrittäjä

Saarijärvi

Markkinointiviestinnän toimeksianto, liiketoiminnan ammattitutkinnon osa

Laukaa

Markkinointiviestinnän toimeksianto, liiketoiminnan ammattitutkinnon osa

Äänekoski

Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto, liiketoiminnan perustutkinnon osa

Äänekoski

Metsäalan ammattitutkinto

Metsätalousyrittäjä

Saarijärvi

Metsäalan perustutkinto

Saarijärvi

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Äänekoski

Myynnin ja asiakaspalvelun osaaja, liiketoiminnan ammattitutkinnon osa

Viitasaari

Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen, liiketoiminnan ammattitutkinnon osa

Äänekoski

Myyntityö, liiketoiminnan perustutkinnon osa

Äänekoski

Oppilaitosten ja päiväkotien turvallisuuden kehittäminen 29.11.2021

Laukaa

Oppilaitosten ja päiväkotien turvallisuuden kehittäminen 6.8.2021

Viitasaari

Palkanlaskennan hoitaminen, liiketoiminnan ammattitutkinnon osa

Äänekoski

Palkanlaskenta, liiketoiminnan perustutkinnon osa

Äänekoski

Pk-yritysten johtamisen ja liiketoiminnan kehittäminen sekä jatkuva parantaminen 25.11.2021

Saarijärvi

Projektiriskit ja niiden hallinta 11.11.2021

Viitasaari

Prosessiteollisuuden perustutkinto

prosessinhoitaja

Äänekoski

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Toimitilahuoltaja (AT)

Äänekoski

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

laitoshuoltaja

Äänekoski

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto

Äänekoski

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

kiinteistönhoitaja

Äänekoski

Puuteollisuuden perustutkinto

Äänekoski

Rakennus- ja asennustyömaan turvallisuus ja turvallisuuskoordinaattorin peruskoulutus 25.-26.10.2021

Äänekoski

Rakennusalan perustutkinto

talonrakentaja

Laukaa

Rakennusalan perustutkinto

talonrakentaja

Saarijärvi

Rakennusalan perustutkinto

talonrakentaja

Äänekoski

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto

kokki

Viitasaari

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto

kokki

Äänekoski

Reskontran hoitaminen, liiketoiminnan ammattitutkinnon osa

Äänekoski

SFS6002 Sähkötyöturvallisuus 22.3.2022

Äänekoski

SFS6002 Sähkötyöturvallisuus 25.10.2021

Äänekoski

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

lähihoitaja

Äänekoski

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

lähihoitaja

Äänekoski

SPR Ensiapukurssi EA 1® (16 t) lähikoulutus 12. - 13.10.2021

Saarijärvi

SPR Ensiapukurssi EA 1® (16 t) lähikoulutus 19.- 20.8.2021

Äänekoski

SPR Ensiapukurssi EA 1® (16 t) lähikoulutus 21. - 22.9.2021

Äänekoski

SPR Ensiapukurssi EA 1® (16 t) lähikoulutus 30.11. - 1.12.2021

Äänekoski

SPR Ensiapukurssi EA 1® (16 t) lähikoulutus 31.8 - 1.9.2021

Äänekoski

SPR Ensiapukurssi EA 1® (16 t) lähikoulutus 7. - 8.12.2021

Saarijärvi

SPR Ensiapukurssi EA 1® (16 t) yhdistelmäkoulutus 16.11.2021

Viitasaari

SPR Ensiapukurssi EA 1® (16 t) yhdistelmäkoulutus 17.11.2021

Laukaa

SPR Hätäensiapukoulutus 8t ® lähikoulutus 12.10.2021

Saarijärvi

SPR Hätäensiapukoulutus 8t ® lähikoulutus 19.8.2021

Äänekoski

SPR Hätäensiapukoulutus 8t ® lähikoulutus 21.9.2021

Äänekoski

SPR Hätäensiapukoulutus 8t ® lähikoulutus 30.11.2021

Äänekoski

SPR Hätäensiapukoulutus 8t ® lähikoulutus 31.8.2021

Äänekoski

SPR Hätäensiapukoulutus 8t ® lähikoulutus 7.12.2021

Saarijärvi

Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto

Äänekoski

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Äänekoski

Sähköturvallisuus S2 ja S3 tutkinto 18.11.2021

Äänekoski

Sähköturvallisuus S2/S3 tutkintoon valmistava koulutus 21.10. - 16.11.2021

Äänekoski

Talotekniikan perustutkinto

putkiasentaja

Äänekoski

Taloushallinnon perusteet 30.8. - 26.11.2021

Äänekoski

Tekstinkäsittelyohjelman perusteet, Word 16.3.2022

Äänekoski

Tekstinkäsittelyohjelman perusteet, Word 3.11.2021

Äänekoski

Terveys- ja hyvinvointialan digitaaliset ympäristöt, 15 osp

Äänekoski

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Äänekoski

Tietoturvallisuuden ja tietosuojan perus- ja ajankohtaiskoulutus 29. - 30.9.2021

Viitasaari

Tilan ja esillepanon visuaalinen suunnittelu ja toteutus, liiketoiminnan ammattitutkinnon osa

Äänekoski

Tilan ja esillepanon visuaalinen suunnittelu ja toteutus, liiketoiminnan ammattitutkinnon osa

Laukaa

Tilinpäätös ja verotus, liiketoiminnan ammattitutkinnon osa

Äänekoski

Tilinpäätöskirjaukset, liiketoiminnan perustutkinnon osa

Äänekoski

Tulevaisuuden teknologiat, 15 osp

Äänekoski

Tulityökorttikoulutus 12.11.2021

Karstula

Tulityökorttikoulutus 15.10.2021

Laukaa

Tulityökorttikoulutus 15.9.2021

Saarijärvi

Tulityökorttikoulutus 26.11.2021

Viitasaari

Tulityökorttikoulutus 26.8.2021

Äänekoski

Tulityökorttikoulutus 30.11.2021

Äänekoski

Tulityökorttikoulutus 8.10.2021

Äänekoski

Tulityökorttikoulutus 9.12.2021

Saarijärvi

Tuloksellinen yritystoiminta ja laskutus, liiketoiminnan perustutkinnon osa

Äänekoski

Tuloksellinen yritystoiminta, liiketoiminnan perustutkinnon osa

Äänekoski

Tuoteryhmätyöskentely, liiketoiminnan ammattitutkinnon osa

Äänekoski

Turvallisuusjohtaminen ja hyvä turvallisuuskulttuuri 15.10.2021

Äänekoski

Turvallisuusjohtaminen ja hyvä turvallisuuskulttuuri 9.12.2021

Laukaa

Työpaikkaohjaaja- ja arvioijakoulutus 13.10.2021

Saarijärvi

Työpaikkaohjaaja- ja arvioijakoulutus 17.11.2021

Viitasaari

Työpaikkaohjaaja- ja arvioijakoulutus 26.1.2022

Äänekoski

Työturvallisuuden perus- ja ajankohtaiskoulutus 14. - 15.9.2021

Äänekoski

Työturvallisuuskortti (TRAFI) 14.10.2021

Laukaa

Työturvallisuuskortti (TRAFI) 18.2.2022

Äänekoski

Työturvallisuuskortti (TRAFI) 19.4.2022

Pihtipudas

Työturvallisuuskortti (TRAFI) 20.5.2022

Äänekoski

Työturvallisuuskortti (TRAFI) 26.10.2021

Pihtipudas

Työturvallisuuskortti (TRAFI) 29.10.2021

Äänekoski

Työturvallisuuskortti (TRAFI) 30.3.2022

Saarijärvi

Työturvallisuuskortti (TRAFI) 5.11.2021

Karstula

Työturvallisuuskortti (TRAFI) 7.10.2021

Saarijärvi

Työturvallisuuskortti 10.2.2022 (verkkokoulutus)

Työturvallisuuskortti 11.5.2022 (verkkokoulutus)

Työturvallisuuskortti 23.3.2022 (verkkokoulutus)

Työturvallisuuskortti 24.9.2021 (verkkokoulutus)

Työturvallisuuskortti 28.10.2021 (verkkokoulutus)

Työturvallisuuskortti 29.11.2021 (verkkokoulutus)

Työvälineohjelmat ja työyhteisötaidot, liiketoiminnan perustutkinnon osa

Äänekoski

Vaikean tai väkivaltaisen henkilön kohtaamistilanteisiin varautuminen 6.10.2021

Saarijärvi

VALMA-ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

Äänekoski

Vammaisalan ammattitutkinto

Äänekoski

Videoiden käyttö markkinoinnissa 9.12.2021

Äänekoski

Vuorovaikutus ja kommunikointi, vammaisalan ammattitutkinnon osa

Äänekoski

Yrittäjän ammattitutkinto

Äänekoski