selaa koulutuksia
Ajankohtaista

Kesätupaan voi tulla tekemään kesäopintoja

Poke aloittaa kesäkuun ajan kokoontuvan Kesätuvan, jonne opiskelijat voivat tulla tekemään ohjatusti kesäopintojaan tai kesken jääneitä opintosuorituksiaan. Kesätupa on jatkoa talvella aloitetulle tukipajalle.

-Tukipaja osoittautui suosituksi ja tarpeelliseksi. Aluksi kokeilimme sitä Äänekosken kummassakin yksikössä kerran viikossa muutaman tunnin sekä Viitasaarella koko päivän. Totesimme, että alat ja opiskelijoiden tarpeet ovat niin erilaisia, että aloimme järjestää ryhmäkohtaisiakin tukipajoja. Toiminta laajeni niin, että myös henkilökohtaisia aikoja pystyi sopimaan. Tukipajaan sai tulla jokainen opiskelija joko oma-aloitteisesti tai opettajan suosituksesta, ja siellä tehtiin sekä ammatillisten aineiden että yhteisten tutkinnonosien tehtäviä, sanoo kasvatusohjaaja Merja Haaksiluoto.

Tukipaja osoittautui hyväksi ja suosituksi, ja siinä kävikin kymmeniä opiskelijoita, jotka saivat kesken jääneitä opintojaksoja valmiiksi.

Pokella tarjotaan myös kesäopintoja, lähinnä valinnaisia yhteisiä opintoja itsenäisinä verkkokursseina. Tähän tarpeeseen kasvatusohjaajat päättivät perustaa Kesätuvan, joka toimii 8.-24. kesäkuuta kolmena päivänä tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 12-15 Poken Piilolan kampuksella.

Tukipajan ja Kesätuvan mahdollistivat lisärahoitus, jota Poke sai koronan vaikutusten ehkäisyyn sekä opinto-ohjauksen ja muun ohjauksen kehittämiseen. Koronavajetta syntyi kevättalvella 2020 sekä viime syksynä, kun oltiin etäopetuksessa.

– Tuen tavoite on, että opiskelija saa tarvitsemansa ohjauksen ja tuen hänen omasta näkökulmastaan oikeaan aikaan, jolloin pystytään estämään ajoissa, etteivät rästiin jääneet opinnot kasaannu. Ammatilliseen koulutukseen hakeutuu nuoria, joita teoriaopinnot eivät niin innosta. Meille hakeutuu enemmän tekijöitä, joilla ei useinkaan ole kovin hyvä käsitys itsestään oppijoina. Heille suhde oppimiseen on peruskoulussa muodostunut negatiiviseksi. Kesätupa on matalan kynnyksen paikka tulla tekemään opintoja, ja se sopii hyvin esimerkiksi opiskelijalle, joka ei ole saanut kesätöitä alkukesälle. Kesätupa sopii myös niille aikuisille, jotka opiskelevat koko kesän ja joilla on kesäkuussa lapselleen päivähoitopaikka, sanoo Haaksiluoto.

Hän kertoo, että opiskelijat ovat kiittäneet, että ovat saaneet tukipajan avulla suorituksia opintojaksoista. Lisäksi he ovat ohjauksessa oppineet paremmin tekemään itsenäisesti opintoja ja aikatauluttamaan niitä.

-Monen käsitys itsestä oppijana on muuttunut. Niillä, joilla on paljon keskeneräisiä suorituksia, stressi kevenee, kun saa tehtyä rästejä pois. En ole nähnyt, että vastaavaa kesätupaa tai ohjattuja kesäopintoja tarjottaisiin muissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Tämä on ollut hyvä kokeilu, sanoo Haaksiluoto.

Opiskelijat tulevat tukipajaan eri syistä. Joillekin riittää tieto, että apu on lähellä, kun sitä tarvitsee. Joku toinen tarvitsee enemmän apua toinen. Kasvatusohjaajat eivät opeta eivätkä anna valmiita vastauksia, vaan auttavat oman toiminnan ohjauksessa ja opiskelutekniikoissa. Kesätupaan voi tulla myös, jos kotona ei ole välineitä, kuten tietokonetta.

 Lisätietoja

kasvatusohjaaja Merja Haaksiluoto
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
p. 040 662 1571