selaa koulutuksia
Ajankohtaista

Nuoret mukaan viestimään ammatillisesta koulutuksesta

Perinteisin viestintäkeinoin nuorten tavoittaminen voi olla vaikeaa. Suosikkikanavat sosiaalisessa mediassa vaihtuvat ja kiinnostuksen kohteet muuttuvat. Sen vuoksi nuorten tavoittaminen on haaste useimmille ammatillisen koulutuksen viestintää ja markkinointia tekevälle. Opetushallituksen rahoittamissa ammatillisen koulutuksen viestintä- ja vetovoimahankkeissa tavoitteena on ollut lisätä muun muassa nuorten tietoisuutta ammatillisesta koulutuksesta ja parantaa mielikuvaa ammatillisesta koulutuksesta.

Pokella haluttiin kokeilla, tavoitettaisiinko nuoret aiempaa paremmin, jos viestintä olisi nuorten itsensä tekemää, kertoo viestintäkoordinaattori  Tuija Tiitinen. Kokeilu käynnistettiin keväällä 2019 Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen viestintä- ja vetovoimatoimintaa edistävällä hankerahoituksella.

Virity – Viestintää nuorilta nuorille ja työelämältä nuorille

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat otettiin mukaan kokemusasiantuntijoiksi Poken viestintään. Nuoret tuntevat käyttämänsä kanavat ja ikäluokkaansa puhuttelevat sisällöt. Hankkeen aikana nuoret muun muassa tekivät videoita Instagramiin, jotka nostivat Poken Instagram-tilin seuraajamäärä 50 prosentilla. Hankkeen Instagram-tuotoksia voi seurata #virity-tunnisteella.

Poken hallinnoimaan Virity – Viestintää nuorilta nuorille ja työelämältä nuorille -hanke muodostui oppilaitosten verkostosta, johon kuuluivat Järviseudun koulutuskuntayhtymä JAMI, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kpedu, Optima kuntayhtymä, SASKY koulutuskuntayhtymä ja Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä VAAO.

”Paras hanke ikinä”

Virity-hanke lisäsi ammatillisen koulutuksen näkyvyyttä. Nettisivujen vierailijamääristä ja sosiaalisen median seuraajatilastoista on ollut helppo seurata, että materiaalit ovat herättäneet kiinnostusta. Markkinointiviestinnän ohessa hankeverkosto kehitti myös viestinnän opetusta ja oppimisympäristöjä. Koulutukset on jaettu vapaasti kaikkien käytettäväksi.

Hankeaikana esimerkiksi

  • laadittiin tutkinnon osa sosiaalisen median hyödyntämisestä viestinnässä (Kpedu)
  • laadittiin kaksi markkinointiviestintään soveltuvaa yhteisten aineiden valinnaista kokonaisuutta (SASKY)
  • perustettiin Valkeakosken keskustaan PopUp VAAO, joka toimi kauppana, uudenlaisena oppimisympäristönä, opinto-ohjaajien neuvontapisteenä ja yleisenä ammatillisen koulutuksen tiedotuspaikkana (VAAO)
  • toteutettiin ammatillista koulutusta esitteleviä tapahtumia, kuten Optiman OptiCareerDay ja Kpedun ammattishow
  • koulutettiin viestintälähettiläitä erilaisiin markkinointitapahtumiin (SASKY)
  • käynnistettiin sähköisen uutiskirjeen säännöllinen jakelu oppilaitoksen sidosryhmille (JAMI)
  • tuotettiin opiskelija- ja uratarinavideoita, joita löytyy oppilaitosten nettisivuilta ja sosiaalisesta mediasta.
  • tuotettiin nuorten ja markkinointitoimisto Aava&Bangin yhteistyönä musiikkivideo (Poke).

”Vaikka Korona-pandemian vuoksi monia tapahtumia jäi pitämättä, todettiin hankkeen loppupalaverissa, että Virity-hanke oli paras hanke ikinä. Viestintähankkeille toivottiin jatkoa. Viestintäkysymyksiin keskittymiselle ja kokemusten vaihdolle verkostossa on valtava tarve” toteaa Tuija Tiitinen.

Hankkeilla näkyvyyttä ammatilliselle koulutukselle

Opetushallitus on tukenut parin viime vuoden aikana ammatillisen koulutuksen viestintä- ja vetovoimatoimia sekä valtakunnallista mielikuva- ja vaikuttajaviestintää hanketoiminnalla 600 000 eurolla. Tavoitteena on ollut lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä ammatillisesta koulutuksesta, parantaa ammatillisen koulutuksen mielikuvaa, arvostusta ja vetovoimaa sekä aktivoida ammatillisen koulutuksen toimijat osallistumaan keskusteluun ja tekemään vaikuttavaa viestintään.

Lisätietoa hankkeista ja hanketuloksia: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/koulutuksen-vetovoima

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran Opetushallituksen nettisivuilla.