selaa koulutuksia
Ajankohtaista

Tiedote Kouluterveyskyselystä 2021

Kouluterveyskysely 2021

Valtakunnallinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemä kouluterveyskysely toteutetaan 1.03.-30.04.2021 koko maassa.

Valtakunnallisesti kyselyyn osallistuvat perusopetuksen 4., 5., 8. ja 9. luokkien oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Joka toinen vuosi toteutettavalla kouluterveyskyselyllä tuotetaan monipuolista ja luotettavaa, valtakunnallista, maakunnallista ja paikallista seurantatietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palvelujen tarpeisiin vastaavuudesta.

Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista, ja 15-vuotta päättää itse, osallistuuko kyselyyn. Kysely toteutetaan nimettömänä ja kyselyn vastaukset käsittelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Oppilaitos saa THL:lta koosteen vastauksista. Kaikki aineisto kerätään, tallennetaan, analysoidaan ja raportoidaan siten, ettei yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa. Tiedot säilytetään THL:lla. Henkilötietojen käsittelystä kertova tietosuojailmoitus on osoitteessa: thl.fi/kouluterveyskysely/tietosuojailmoitus

POKE toteuttaa kyselyn kaikissa yksiköissään maaliskuun aikana. Ammatillisissa oppilaitoksissa kyselyyn osallistuvat ammatillista perustutkintoa opiskelevat alle 21-vuotiaat. Vuonna 2021 kysely on suunnattu opinnot vuosina 2019–2021 aloittaneille opiskelijoille. Kysely toteutetaan POKEn yksiköissä oppituntien aikana osana opiskelupäivää. Opiskelijat tekevät kyselyt ryhmittäin oppilaitoksen tietokoneilla. Jotta lasten ja nuorten hyvinvoinnista saadaan mahdollisimman totuudenmukainen ja kattava kuva, toivomme runsasta osanottoa.