selaa koulutuksia
Ajankohtaista

Uusi palaute kehittää työelämän ja Poken yhteistyötä

Tänä kesänä aletaan kerätä uudenlaista työelämäpalautetta Poken työelämäkumppaneilta eli yrityksiltä ja julkiselta sektorilta. Palautteella halutaan kuulla työelämän kokemuksia koulutuksen järjestäjien tarjoamista palveluista eli koulutussopimukseen perustuvasta koulutuksesta ja oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä. Työelämän antama palaute on tärkeää ammatillisen koulutuksen laadun kehittämisen sekä työelämän kanssa tehtävän yhteistyön sujuvuuden kannalta.  Valtakunnallisesti kerättävä työelämäpalaute vaikuttaa myös oppilaitoksen rahoitukseen.

Palautteen ensimmäinen vaihe otetaan käyttöön heinäkuussa, jolloin Opetushallituksesta lähetetään oppisopimusten ja koulutussopimusten nimetyille työpaikkaohjaajille sähköpostilla ensimmäiset palautekyselyt. Työpaikkaohjaajille kohdennettu kysely koskee yhteistyötä ja sen toimivuuden arviointia Poken kanssa. Kysely lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, joka on ilmoitettu Pokelle. Jatkossa palautekysely lähetetään automaattisesti sopimuksissa nimetyille työpaikkaohjaajille jokaisen oppisopimuksen ja koulutussopimuksen päättyessä.

Palautejärjestelmän toinen vaihe otetaan käyttöön ensi tammikuussa, jolloin kysely lähetetään sähköpostilla myös oppi- ja koulutussopimuksissa nimetylle työnantajan yhteyshenkilölle. Työnantajakysely koskee yleisesti ammatilliseen koulutukseen liittyvää yhteistyötä ja sen sujumista Poken kanssa. Kysely lähetetään kaksi kertaa vuodessa tammi-helmikuussa ja heinä-elokuussa.

Molemmissa kyselyissä palaute annetaan tunnistamattomana, ja tulokset raportoituvat vain Poken käyttöön.

Mikäli linkki on toimitettu työpaikalla väärälle henkilölle esimerkiksi muuttuneen yhteystiedon takia, vastaanottaja voi välittää viestin oikealle henkilölle.

Myös opiskelijat antavat palautetta

Myös opiskelijat antavat palautetta kaksi kertaa opintojen aikana, opiskelunsa alussa sekä lopussa. Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautteen avulla seurataan opiskelijoiden tyytyväisyyttä koulutuksen järjestämiseen ja sen vaikuttavuuteen. Palaute annetaan anonyymisti, ja tuloksia käytetään kansalliseen ja koulutuksen järjestäjän sisäiseen laadun seurantaan.

Lisätietoa työelämäpalautteesta