selaa koulutuksia
Uutiset

Ammattikoulutuksen kysyntä on rajussa kasvussa

Valtakunnallinen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE on huolissaan työelämän osaajapulasta. Työ- ja elinkeinoelämällä on pula ammattiosaajista, selviää syksyllä julkistetuista teknologia- ja rakennusteollisuuden osaajatarveselvityksistä. Pahimmillaan osaajapula on merkittävä yritysten kasvun este, mikä näkyy myös monella muulla toimialalla.

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Poke kouluttaa jatkuvasti oman alansa vankkoja ammattilaisia eri aloille, myös teknologia- ja rakennusteollisuuteen. Poken opiskelijamäärät ovat nousseet vuosi vuodelta kolmen viime vuoden aikana niin, että tänä lukuvuonna opiskelijoita on lähes 2000, joka on enemmän kuin koskaan.

Poken opiskelijat työllistyvät valmistuttuaan hyvin oman alansa töihin. Tämä on käynyt ilmi Poken jo kahtena vuonna peräkkäin teettämästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin valmistuneiden työllistymistä. Heti opintojen päätyttyä omalle alalle työllistyi 67 prosenttia opiskelijoista.

-Tutkimus vahvisti sen, minkä jo tiesimmekin, että töitä on niillä aloilla, joihin me koulutamme nuoria ja aikuisia, sanoo johtaja Jouni Kurkela.

Tutkimuksesta selvisi myös, että suurin osa valmistuneista jää töihin omalle asuinseudulle. Äänekosken seutukunnalla työskentelee 32 prosenttia, Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalla 34 prosenttia ja Jyväskylän seutukunnalla 25 prosenttia valmistuneista. Osa Jyväskylän seutukunnalle työllistyneistä työskentelee Laukaassa, joka on Poken omistajakunta ja toiminta-aluetta.

-Meille oli myönteinen yllätys, että niin moni jää kuntayhtymän alueelle töihin. Tulos kertoo sen, ettei työvoima valu seutukunnalta muualle. Kun opiskelijan lähialueella on ammatillista koulutusta ja työssäoppimispaikat ovat myös lähialueille, on erittäin todennäköistä, että hän jää seudulle valmistuttuaan. Lisäksi meillä Pokella on kaikkein paras asiantuntemus työelämän ja koulutuksen suhteen paikallisesti, sanoo Kurkela.

AMKEn puheenjohtaja, teollisuusneuvos Kari Kallonen on samaa mieltä siitä, että ammatillisen koulutuksen alueellisuus on tärkeää työvoiman saatavuuden kannalta. Myös Sitran julkistamassa selvityksessä nousee esiin ammatillisten koulutuksen suorittaneiden kotiseutu-uskollisuus.

– Ammattikoulutus luo alueellista pitovoimaa. Tästä syystä on tärkeää, että tulevassa toisen asteen rakenteellisessa kehittämisessä pidetään huolta monipuolisen ammattikoulutuksen valtakunnallisesta tarpeen mukaisesta saatavuudesta, sanoo Kallonen.

 

Pokella ei ole opettajapulaa

 

Myös ammatillinen koulutus kärsii AMKEn mukaan valtakunnallisesti opettajapulasta. Erityisesti pulaa on tekniikan alan opettajista. Tähän vaikuttavat kiinnostuksen puute hakeutua opetusalan tehtäviin ja opettajapätevyyden omaavien siirtyminen yrityksiin. Opettajapula vaikeuttaa koulutuksen toteuttamista ja vastaamista koulutustarpeeseen.

Pokella ei toistaiseksi ole ollut opettajapulaa lukuun ottamatta muutamaa harvinaista alaa, kuten nykyaikaisen raskaan kaluston ylläpito- ja huollon opetusta.

-Tähän tarvittavia opettajia ei käytännössä kouluteta, joten opettajilla on joku peruskoulutus pohjalla, esimerkiksi sopiva tekninen tausta ja työssä sitten opitaan ja perehdytään, sanoo Kurkela.

Opettajia on toistaiseksi löytynyt kaikkiin toimipisteisiin. Tämän lukuvuoden alussa Pokella aloitti yhteensä 15 uutta opettajaa ja opetuksen tukeen palkattua henkilöä.

-Poke on vetovoimainen työpaikka, jonka vahvistavat myös henkilöstön työtyytyväisyyskyselyt. Meillä henkilöstön vaihtuvuus on pieni, sanoo Jouni Kurkela.

Lisätietoja: johtaja Jouni Kurkela, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, p. 040 589 1677