selaa koulutuksia
Uutiset

Askelmerkit kestävään yrittäjyyteen Keski-Suomessa

Ota kestävä askel ja päivitä liiketoimintasi kohti tämän päivän kestävää yrittäjyyttä!

Kestävän liiketoiminnan ja yrittäjyyden kehittäminen on pääroolissa Gradian ja Poken luotsaamassa varsin ajankohtaisessa Askelmerkkejä kestävään yrittäjyyteen -hankkeessa. Tavoitteena on kehittää ja mallintaa kestävän yrittäjyyden toimintatapa Keski-Suomessa.

Hankkeen aikana toteutetaan yrityssparrausta sekä kestävyysteemaisia webinaareja ja työpajoja. Osallistumalla näihin tilaisuuksiin yritys on mukana kehittämässä kestävää yrittäjyyttä, tuo sitä läpinäkyväksi asiakkaille ja yhteistyökumppaneille sekä lisää heidän tietoisuuttaan yrityksen vastuullisesta liiketoiminnasta.

”Yrityksille itselleen hankkeen toiminnassa mukana oleminen tuo esimerkiksi työpajojen ja sparrausten siivittämänä mahdollisia uusia kumppanuuksia, verkostoja ja ideoita kestävyyden teeman ympärillä”, kuvailee hankkeen projektipäällikkö Markus Vehniäinen.

Tarkoituksena on, että hankkeen toiminnassa mukana olevat yritykset saavat valmiuksia kehittää omaa liiketoimintaansa kestävämmäksi ja yritysten työntekijät saavat vahvempaa osaamista kestävään toimintaan. Myös opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta vahvistaa omaa osaamistaan sekä kasvattaa kilpailukykyään työmarkkinoilla kestävän yrittäjyyden osaamisen kehittyessä.

Tavoitteena on kuvata konkreettisesti kestävän yrittäjyyden toimintatapa. Vaikuttavuusarvioinnin avulla poimitaan hyödylliset toimintatavat ja työkalut, ja mallinnetaan hankkeen lopputuloksena kestävän yrittäjyyden yhteistyömalli yritysten ja oppilaitosten hyödynnettäväksi sekä kestävän yrittäjyyden opintopolkumalli Gradian ja Poken tarpeisiin.

Kestävän yrittäjyyden käsikirja opetuksen ja liiketoiminnan tueksi

Hankkeessa huomioidaan käytännönläheisesti kestävän yrittäjyyden kaikkia osa-alueita: ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurillinen näkökulma. Tämä voi liittyä esimerkiksi webinaarien ja työpajojen teemojen mukaisiin hyödyllisiin aiheisiin, kuten kestävyyshaasteisiin, kiertotalouden liiketoimintamalleihin, arvontuotantoon sekä innovaatioihin tai vaikkapa kestävän liiketoiminnan verkostojen muodostumiseen. Uudesta opitusta ja koetusta kootaan käytänteitä ja vinkkejä sisältävä kestävän yrittäjyyden käsikirja.

Ilmoittaudu mukaan kehittämään liiketoimintaasi:

Sarita Jylhä-Rastas
puh. 040 132 5014
sarita.jylha-rastas(at)poke.fi

Markus Vehniäinen
puh. 040 341 6377
markus.vehniainen(at)gradia.fi.

Paikkoja on rajoitetusti.

Askelmerkkejä kestävään yrittäjyyteen -hankkeen (ESR) tavoitteina ovat kestävän liiketoiminnan kehittäminen ja kestävän yrittäjyyden toimintatavan mallintaminen Keski-Suomessa.

Hankkeessa määritetään kestävän liiketoiminnan kehittämisen edellytykset ja osaamistarpeet pilotoimalla kestävän yrittäjyyden polku yrityksille ja opiskelijoille. Hankkeen aikana tuotetaan yrittäjyyden käsikirja tukemaan kestävää yrittäjyyttä.

Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, osatoteuttajana toimii Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä. Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2021–28.2.2023.

Lisätietoja

Markus Vehniäinen, projektipäällikkö, Askelmerkkejä kestävään yrittäjyyteen -hanke (ESR), puh. 040 341 6377, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Sarita Jylhä-Rastas, projektikoordinaattori, Askelmerkkejä kestävään yrittäjyyteen -hanke, puh. 040 132 5014, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Poke