selaa koulutuksia
Uutiset

Haemme logistiikka-alan päätoimista tuntiopettajaa

Haemme päätoimista logistiikka-alan tuntiopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.8.2023 alkaen.

Arvostamme hyviä yksilö- ja ryhmäohjaustaitoja, vuorovaikutus-, tiimi- ja yhteistyötaitoja, opetusteknologian ja verkkopedagogiikan osaamista sekä valmiutta työn kehittämiseen.

Hakijalta edellytetään suoritettua liikenneopettajan erikoisammattitutkintoa, joka sisältää tutkinnonosat 2.4. ja 2.7, ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän ja logistiikan perustutkkinnon perusteiden tuntemus. Ajokorttivaatimuksena on CE. D-ajokortti katsotaan eduksi.

Hakijan eduksi/edellytys katsotaan ammattipätevyyskouluttajana toimiminen, käytännön kokemus kuljetusalalta ja ajoneuvotekniikan tuntemus.

  • Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto suoritettuna sisältäen tutkinnonosat 2.4 ja 2.7
  • Ajokorttivaatimuksena on CE. D-ajokortti katsotaan eduksi.
  • Tuntee ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän ja logistiikan perustutkinnon perusteet
  • Toiminut ammattipätevyyskouluttajana
  • Käytännön kokemusta kuljetusalalta
  • Tuntee ajoneuvotekniikkaa

Työnkuva

Kolmivuotisessa perustutkintokoulutuksessa ensimmäisenä vuonna opetus on luokkaopetuspainotteista. Opetusvuoteen sisältyy myös jonkin verran liikenneopetusta. Toisena vuotena alkaa ajokorttiopetukset ja kolmantena vuotena tutkintosuorituksiin valmennus. Toimintapaikkana Poken Laukaan yksikkö.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuuksista (1150/2017) 13 §:n mukaan.
Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös epäpätevä henkilö voidaan nimetä määräajaksi tehtävään.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES oisio C). Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi. Valitun tulee palvelussuhteen alkaessa 30 päivän sisällä toimittaa lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset 28.4. klo 12 mennessä:

Kuntarekry.fi