selaa koulutuksia
Uutiset

KoKemus-hankkeen tutkimukset alkoivat Biotalouskampuksella

KoKemus-hankkeen tutkimukset alkoivat Biotalouskampuksella

Maanantaina 13.1.2020 Biotalouskampuksella Saarijärvellä Tarvaalassa aloitettiin POKEn simulaattoriympäristön tutkimus kunnianhimoisen KoKemus-hankkeen toimesta. Opiskelijoiden oppimista mitataan niin simulaattorin antaman palautteen, kuin fysiologisten mittausten avulla.

Jyväskylän yliopiston vetämän hankkeen tavoitteena on kehittää eri tieteenalojen välisenä yhteistyönä simulaattorikoulutusta rohkeasti uusilla tavoilla. Kuvassa opetusteknologian dosentti Mikko Vesisenaho testaamassa aivosähkökäyriä mittaavaa laitteistoa. Kuvassa näkyy myös Mikon päässä olevat virtuaalilasit, joilla opiskelija pääsee sisään simulaatiomaailmaan.

KoKemus-hanke vahvista simulaatio- ja aikuiskoulutuksen aloilla toimivien ymmärrystä aikuisen oppimisesta ja siihen liittyvistä tekijöistä. Aikuiskoulutusta kehitetään tieteenalojen välisenä yhteistyönä ja rohkeasti uusilla tavoilla.

Fysiologiaa mittaavat laitteet viedään koulutustilanteisiin ja kerätään samanaikaisesti tietoa oppijoiden ja kouluttajien kokemuksista. Näin syntyy tietoa kehon, mielen ja tunteiden yhteyksistä oppimisen merkityksellisiin hetkiin, oppija-ohjaajan vuorovaikutukseen ja oppimisprosessiin.

Hankkeella tuetaan inovaatioita yrityksissä ja oppilaitoksissa. Osaamisverkosto rakentuu mm. lennonopetuksen, kuntoutuksen sekä kuljetus- ja metsäalan osaajista.

Lue lisää KoKemus-hankkeesta.

Biotar-hankkeen logot

 

 

 

 

Keski-Suomen liitto -logo