selaa koulutuksia
Uutiset

Koronavirustilanteen vaikutus kevään opiskelijavalintoihin

Koronavirustilanne vaikuttaa POKEn opiskelijavalintoihin sekä yhteishaussa että jatkuvassa haussa.  Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto noudattaa valtakunnallisia määräyksiä ja ohjeistuksia sekä yhteishaussa Opetushallituksen ohjeita.  

Pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin tulee muutoksia. Yhteishaussa kokeet peruutetaan. Jatkuvassa haussa soveltuvuusarvioinnin toteutusta muutetaan.  

Muutoksista tiedotetaan hakijoille sähköpostitse ja oppilaitoksen kotisivuilla. 

Yhteishaku 2020 

Pääsy- ja soveltuvuuskoe perutaan kevään 2020 yhteishaussa 

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto peruu kevään 2020 yhteishaussa pääsy- ja soveltuvuuskokeet kasvatus- ja ohjausalan sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoissa koronavirustilanteen vuoksi. 

Yhteishaussa näihin tutkintoihin hakeneiden valinnat tehdään asetuksen mukaisessa pistesijajärjestyksessä. Arvosanatiedot otetaan peruskoulun päättötodistuksesta.  Tarkemmin pisteytyksestä kerrotaan Opintopolussa. 

Perumisesta lähetetään tieto hakijoille hakulomakkeessa annettuun sähköpostiin. 

Lisätiedot

opinto-ohjaaja Leena-Marja Jäspi
puh. 040 0956 831 

Oppimisvalmiuskoe 

Opetushallituksen ilmoituksen mukaan Oppimisvalmiuskoetta ei järjestetä keväällä 2020. Koe on tarkoitettu harkintaan perustuvan valinnan tueksi. Oppimisvalmiuskokeeseen olisivat osallistuneet yhteishaussa harkinnanvaraisessa valinnassa hakeneet.  

Oppilaitos päättää harkintaan perustuvan valinnan käytöstä hakijoilta saatujen asiakirjojen perusteella.  

Hakijoille lähetetään tieto asiasta sähköpostitse.  

Lisätiedot

opinto-ohjaaja Leena-Marja Jäspi
puh. 040 0956831 

Kielikoe  

Opetuskielen eli suomen kielen taidon selvittämiseksi ei järjestetä yhteistä kielikoetta. Selvitämme mahdollisuuksia kielitaidon yksilöllisiin testausmahdollisuuksiin. Tiedotamme kielikokeeseen kutsuttavia tilanteesta.  

Jatkuva haku

Jatkuvassa haussa 5.8.2020 alkavaan koulutukseen hakeneiden soveltuvuusarviointi muuttuu koronavirustilanteen vuoksi. Soveltuvuusarvioinnit toteutetaan suunnitellusti toukokuussa. Hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti vain sähköpostilla viikolla 18 soveltuvuusarvioinnin henkilökohtainen ajankohta ja kesto, toteutustapa ja toimintaohjeet.  

Lisätiedot  

kasvatus- ja ohjausala
opinto-ohjaaja Vesa Villanen
uh. 0400 125 562 

Sosiaali- ja terveysala
opinto-ohjaaja Pirkko Pinola
puh. 040 567 320