selaa koulutuksia
Uutiset

Koulutuskorvaukseen lisärahoitusta

Koulutuskorvaukseen lisärahoitusta

Hyvä työnantaja,

alle 20-vuotiaiden ilman toisen asteen tutkintoa olevien ammatillista perustutkintoa suorittavien nuorten oppisopimuksiin saatavilla korotettuja koulutuskorvauksia eri puolilla Suomea

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä jaetaan harkinnanvaraista korotusta oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun.

Työnantajalle maksettava korotettu koulutuskorvaus koskee nuorta, joka on oppisopimuksen aloituspäivänä

  • ammatillista perustutkintoa suorittava opiskelija ja
  • on alle 20-vuotias ja
  • ei ole suorittanut ylioppilastutkinnosta annetussa laissa (L 502/2019) tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (L 537/2017) tarkoitettua tutkintoa taikka niitä vastaavaa Ahvenanmaalla suoritettua tai ulkomaista koulutusta.

Kokeilun toteuttamiseksi on ammatillista koulutusta koskeva asetus väliaikaisesti muutetussa muodossa voimassa 1.1.2022 – 31.12.2024 välisenä aikana (A 1150/2021). Rahoitus myönnetään kalenterivuosittain oppilaitoksille ja €-määrä määräytyy kohderyhmän nuorten oppisopimusopiskelijoiden aiemmin toteutuneen määrän perusteella. Erillisrahoituksen käyttöaika on 31.12.2024 asti. Rahoitus on käytössä Pokella tuona aikana niin kauan kuin myönnettyä erillisrahaa riittää.

  • Lisärahoituksen €-määrä tiedotetaan oppisopimuksen suunnitteluvaiheessa
  • Lisärahoitus maksetaan työnantajalle päätöksen perusteella oppisopimusjakson tai käyttöajan päättyessä 31.12.2024.

Työnantaja, jos mielenkiintosi heräsi ja haluat palkata alle 20-vuotiaan nuoren oppisopimuksella, ole yhteydessä Pokelle,
p. 040 7120 935 tai hakijapalvelut@poke.fi
ja kysy työnantajalle myönnettävistä koulutuskorvauksista.