selaa koulutuksia
Uutiset

Koulutuskorvauksen uudistamiskokeilu

Hyvä työnantaja,

Alle 20-vuotiaiden ilman toisen asteen tutkintoa olevien ammatillista perustutkintoa suorittavien nuorten oppisopimuksiin on saatavilla erillisrahoituksella korotettuja koulutuskorvauksia eri puolilla Suomea.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä jaetaan 5 miljoonaa euroa vuonna 2022 harkinnanvaraista korotusta oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun. Kokeilun toteuttamiseksi on ammatillista koulutusta koskeva asetus väliaikaisesti muutetussa muodossa voimassa 1.1.2022 – 31.12.2024 välisenä aikana (A 1150/2021).

Työnantajalle erillisrahoituksena maksettava koulutuskorvauksen korotus koskee nuorta, joka on oppisopimuksen aloituspäivänä

  • ammatillista perustutkintoa suorittava opiskelija ja
  • on alle 20-vuotias ja
  • ei ole suorittanut ylioppilastutkinnosta annetussa laissa (L 502/2019) tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (L 537/2017) tarkoitettua tutkintoa taikka niitä vastaavaa Ahvenanmaalla suoritettua tai ulkomaista koulutusta.

Rahoitus myönnetään kalenterivuosittain oppilaitoksille ja kullekin oppilaitokselle myönnetty erillisrahoituksen €-määrä määräytyy kohderyhmän nuorten oppisopimusopiskelijoiden aiemmin toteutuneen määrän perusteella.

  • Erillisrahoituksesta maksettava koulutuskorvauksen korotus maksetaan vakiokoulutuskorvauksen lisäksi Poken kohderyhmän alkaviin oppisopimuksiin ajalla 1.9.2022-31.5.2023. Rahoitus on käytössä tuona aikana niin kauan kuin myönnettyä erillisrahaa riittää.
  • Koulutuskorvauksen korotuksen €-määrä/kk tiedotetaan oppisopimuksen solmimisvaiheessa ja se näkyy oppisopimusasiakirjassa.
  • Koulutuskorvauksen korotus maksetaan työnantajalle oppisopimuksen päättyessä käyttöajalla tai käyttöajan 1.9.2022- 31.5.2023 päättyessä.

Työnantaja, jos mielenkiintosi heräsi ja haluat palkata alle 20-vuotiaan nuoren oppisopimuksella, ole yhteydessä Pokelle ja kysy työnantajalle myönnettävistä koulutuskorvauksista.