selaa koulutuksia
Uutiset

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto alkaa syyskuussa

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä ja tutkinto sisältää lähiopetusta, tutustumiskäyntejä, itsenäistä opiskeluja ja työssäoppimista omalla työpaikalla tai oppisopimus- tai koulutussopimuspaikassa. Koulutus alkaa syyskuussa 2023! Hae mukaan!

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto antaa valmiudet ammatilliseen asiakastyöhön ehkäisevässä, kuntouttavassa, hoidollisessa, toipumista edistävässä, haittoja vähentävässä tai asumispalveluja tukevassa työssä sosiaali- ja terveysalalla. Tutkinto lisää valmiuksia työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä.

  • Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaslähtöisesti ja ihmistä kunnioittavasti.
  • Tutkinnon suorittanut hyödyntää työssään alan tietoperustaa ja työmenetelmiä sekä lainsäädäntöä ja palveluja.
  • Tutkinnon suorittanut toimii moniammatillisissa yhteistyösuhteissa ja hän osaa huolehtia työhyvinvoinnistaan sekä itsensä että työnsä kehittämisestä.

Lisätietoja

mielenterveys- ja päihdetyön opettaja Tiina Silvennoinen
puh.040 5896960
tiina.silvennoinen(at)poke.fi