selaa koulutuksia
Uutiset

Opiskelijoiden hyvä palaute sekä suuri opiskelijamäärä toivat 1,3 miljoonaa lisää perusrahoitusta

Poke sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä yli 16 miljoonaa euroa perusrahoitusta ensi vuodelle. Se on 1,3 miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna.

Pokella aloitti tänä syksynä ennätysmäärä yhteishaun kautta tulleita nuoria. Heitä on yli kolmannes enemmän kuin syksyllä 2018 aloittaneita. Lisäksi jatkuvan haun ja oppisopimuksen kautta on tullut runsaasti aikuisia opiskelemaan.

Rahoitukseen vaikuttaa opiskelijamäärien lisäksi valtakunnallinen opiskelijapalaute, joka kerätään opiskelijoilta opintojen alussa ja lopussa. Tärkeimmät rahoitukseen vaikuttavat tekijät ovat opiskelijamäärä ja -palaute.

”Tämä oli meille hieno uutinen ja se kertoo siitä, että olemme kehittäneet opetusta oikeaan suuntaan. Meillä ei ole vähennetty lähiopetusta eikä säästetty laadusta tai opetusvälineistä. Erittäin hyvä opiskelijapalaute kertoo, että olemme onnistuneet”, sanoo johtaja Jouni Kurkela.

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen leikkaukset ovat vaikuttaneet Pokella niin, että 4-5 vuodessa rahoituksesta leikattu lähes 5 miljoonaa, joten ensi vuoden rahamäärä paikkaa tilannetta kolmanneksen.

”Leikkausten vuoksi meillä on ollut tiukkaa aikaa pari vuotta. Raha tulee nyt hyvään aikaan ja helpottaa koulutuksen suunnittelua. Pystymme jatkossa takaamaan vähintään samantasoisen opetuksen, jota tällä hetkelläkin annetaan. Ilman tätä rahoitusta olisimme joutuneet miettimään opetusjärjestelyjä uudestaan”, sanoo Kurkela.

Tämän vuoden opiskelijatilanne vaikuttaa myös jonkun verran vuoden 2021 rahoitukseen. Lisäksi siihen vaikuttaa ensi syksynä aloittavien määrä, jonka ennustetaan olevan hieman pienempi kuin tänä syksynä. Tämä johtuu alueen pienemmästä ikäluokasta.

Poke sai lisäksi marraskuussa opetus- ja kulttuuriministeriön harkinnanvaraista korotusta perusrahoitukseen 354 000 euroa. Raha on ministeriön lisämäärärahaa ja se on tarkoitettu opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin. Tästä rahasta kohdennetaan suoraan 180 000 euroa ensi vuonna opetukseen ja ohjaukseen.

Lisätietoja: johtaja Jouni Kurkela, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, p. 040 589 1677