selaa koulutuksia
Uutiset

Oppisopimuskoulutus – tietoa yrittäjälle poikkeustilanteessa

Tiedote päivitetty 29.6.2020

Työpaikalla järjestettävä koulutus – oppisopimus ja koulutussopimus

Oppisopimuskoulutus – yrittäjän ohjeet poikkeustilanteessa

Oppisopimukset ja koulutussopimukset voivat jatkua poikkeustilan aikana, jos se työpaikan ja  koulutuksen tavoitteen näkökulmasta on mahdollista, ja työympäristö on turvallinen. Näyttöjä voi edelleen järjestää työpaikalla, jos se on työpaikan puolesta mahdollista, ja koulutuksen järjestäjä ja työnantaja arvioivat, että näyttöympäristö on turvallinen opiskelijalle.

Mikäli työpaikalla on suuri riski saada koronatartunta, on suositeltavaa, että työpaikalla järjestettävää koulutusta jatketaan vasta, kun riskiä ei enää ole.

Huom! Muutosta ei sovelleta julkisella sektorilla. Julkisen sektorin työantajat voivat lomauttaa palveluksessaan olevan määräaikaisen työntekijän jatkossakin vain silloin, jos määräaikaisessa työsuhteessa oleva tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena, ja työantajalla olisi oikeus lomauttaa kyseinen vakituinen työntekijä

  • Mikäli oppisopimukseen tai koulutussopimukseen on tulossa muutoksia koronan takia, on yrittäjä / työpaikkaohjaaja yhteydessä oppisopimuksen tai koulutussopimuksen vastuuhenkilöön. Yhteystiedot  löytyvät oppisopimuksesta tai koulutussopimuksesta
  • Koulutuskorvauksia koskevat asiat selvitellään poikkeustilanteissa tapauskohtaisesti.
  • Työnantajalla on 1.4.2020 alkaen oikeus lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä samoilla edellytyksillä kuin työntekijä, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Muutoksen voimassaolo jatkuu 31.12.2020 asti. Tämä koskee myös määräaikaisessa työsuhteessa olevaa oppisopimusopiskelijaa.
  • Lomautuksen aikana ja oppisopimuksen ollessa väliaikaisesti keskeytettynä, opiskelijalla säilyy opinto-oikeus eli esimerkiksi näyttöjä voi edelleen toteuttaa. Näyttöjen järjestämisestä sovitaan tapauskohtaisesti oppilaitoksen kanssa.

Mikäli oppisopimus tai koulutussopimus on keskeytymässä tai purku-uhan alla (poikkeustilan takia), on yrittäjä ja / tai opiskelija yhteydessä oppilaitoksen oppisopimuksen tai koulutussopimuksen vastuuhenkilöön mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tilanteen selvittämiseksi, ja opintojen jatkumisen suunnittelemiseksi.

Yrittäjän oppisopimuskoulutus poikkeusaikana

Yrittäjän oppisopimuskoulutus voi jatkua poikkeustilan aikana, jos yrityksen toiminta sen edelleen mahdollistaa. Jos yrittäjän toimintaan on tulossa olennaisia muutoksia, yrittäjä on yhteydessä oppilaitoksen oppisopimuksen vastuuhenkilöön opintojen jatkumisen suunnittelemiseksi.

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus jatkuu, kuten muukin ammatillinen koulutus hyödyntämällä opetuksessa ja ohjauksessa vaihtoehtoisia tapoja lähiopetuksen sijaan. Yrittäjä voi olla yhteydessä paikalliseen ammatilliseen oppilaitokseen tai TE-palveluihin työvoimakoulutustarjonnasta ja siihen liittyvistä kysymyksistä.

Osaamisen kehittäminen on tärkeää aina. Poikkeusoloissa sen merkitys korostuu kilpailukyvyn ja kasvun turvaamiseksi.  Ratkaisut löytyvät yhteistyössä.