selaa koulutuksia
Uutiset

Poke sai ministeriöltä puoli miljoonaa euroa opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Poke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 508 000 euroa ammatillisten opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin. Tavoitteena on turvata jokaiselle opiskelijalle hänen tarvitsemansa opetus, ohjaus ja tuki. Erityishuomio on opiskelijoissa, jotka tarvitsevat lisätukea opintoihinsa.

”Hienoa, että saimme tämän rahoituksen. Tehtävämme on tukea kaikkia opiskelijoita mahdollisuuksien mukaan kunkin tarvitsemalla tavalla. Palkkasimme talvella jo yhden kasvatusohjaajan ja tällä uudella rahoituksella saadaan lisää resursseja”, sanoo johtaja Jouni Kurkela Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistosta.

Pokella on jo tällä hetkellä runsaasti opiskelijoita, sillä viime syksynä yhteishaun tuloksena aloitti 34 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Lisäksi jatkuvan haun kautta on tullut paljon opiskelijoita. Syksyllä on aloittamassa runsaasti lisää opiskelijoita jatkuvan haun, työvoimakoulutusten ja oppisopimusten kautta. Yhteishaun kautta syksyllä aloittaa noin 350 nuorta. Pokella opiskelee noin 1500 tutkintotavoitteista opiskelijaa.

”Olemme tyytyväisiä, että meille tulee opiskelijoita, mutta se lisää myös opetuksen ja ohjauksen tarvetta ja tällä rahoituksella voimme nyt helpottaa tilannetta”, sanoo Kurkela.

Rahoitus kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön kolmivuotiseen kehittämisohjelmaan Oikeus osata, jossa tuetaan ammatillisen koulutuksen laatua ja tasa-arvoa. Ohjelman tavoitteena on parantaa opiskelijoiden oppimisen edellytyksiä ja oppimistuloksia, vahvistaa hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, tukea koulutuksen järjestäjien toimintakulttuurin uudistamista sekä vahvistaa järjestäjien kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin. Tänä vuonna ammatillisten opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen myönnetään 80 miljoonaa euroa.

Myönnettävä lisärahoitus on jatkoa vuoden 2019 lopussa samaan tarkoitukseen myönnetylle 20 miljoonan euron rahoitukselle, josta Poke sai 354 000 euroa. Yhteensä hallitusohjelman tavoitteena on lisätä tarkoitukseen 235 miljoonaa euroa. Lisärahoituksen loppuosasta päätetään myöhemmin hallituskauden aikana. Opetushallitus avaa alkusyksystä 2020 useita kehittämisohjelman valtioavustushakuja. Haettavaksi tulee noin 15 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: johtaja Jouni Kurkela, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, p. 040 5891 677