selaa koulutuksia
Uutiset

Poken opiskelijaryhmä perusti virtuaalisen kohtaamispaikan kaikille oppilaitoksen opiskelijoille

Poken eri alojen opiskelijat perustivat virtuaalisen kohtaamispaikan Poken opiskelijoille Discordiin koronavirustilanteen vuoksi. Mukana on opiskelijoita kasvatus- ja ohjausalalta, sosiaali- ja terveysalalta sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan alalta. Opiskelijat saivat äänestää nimivaihtoehdoista ja nimeksi valikoitui P.O.K.E.S Baari. Baari on avoinna arkisin klo 14-20 ja paikkana toimii Discord-alusta verkossa. Baariin pääsee liittymään linkistä, joka on lähetetty kaikille Poken opiskelijoille. Kohtaamispaikka perustettiin opiskelijoille vertaistueksi ja yksinäisyyden ehkäisemiseksi ja se toimii myös harjoittelu- ja näyttöympäristönä, jotta opiskelijoiden opinnot etenevät.

-Koska digitaalisuus ja kohtaaminen verkossa ovat nuorisotyön arkipäivää ja sisältyy myös opetussuunnitelmaamme, oli varsin luonnollinen innovaatio perustaa virtuaalinen nuorisotila. Idean isät ovat Poken henkilökunnasta Matti Nurro, Jari Simonaho ja Pekka Ouli. Tarkoitus on, että verkossa voidaan oppia ja osoittaa nuorisotyön ydinosaamista eli monimuotoista kohtaamista sekä eri menetelmin tapahtuvaa ohjaamista. Lisäksi moniammatillinen yhteistyö, joka on nuorisotyön ihan lainsäädäntöpohjainenkin toimintatapa, mahdollistuu hankkeessa hienosti eri alojen opiskelijoiden välisen yhteistyön myötä, kertoo kasvatus- ja ohjausalan opettaja Tanja Kuitunen.

Opettajien ja ohjaavien opiskelijoiden näkökulmasta suosio on ollut kohtuullista, mutta he toivovat lisää opiskelijoita keskustelemaan ja osallistumaan. Kohtaamispaikka on ollut perustavien opiskelijoiden mielestä hyödyllinen monelle taholle. Opiskelijat ovat saaneet tukea, tekemistä ja paikan, jossa kohdata muita ja kokea olevansa osa yhteisöä. Ohjaavat opiskelijat ovat oppineet uudenlaisen ryhmätyöskentelytavan ja erilaisia ohjausmenetelmiä digitaalisessa ympäristössä. Tämän perustamisen myötä ohjaavat opiskelijat ovat päässet etenemään opinnoissaan, ja osa opiskelijoista pystyy valmistumaan aikataulun mukaisesti.

Virtuaalinen, matalan kynnyksen kohtaamispaikka, johon kaikilla olisi mahdollisuus tulla asuinpaikasta tai liikkumismahdollisuuksista huolimatta. Se oli idea, ajatus ja koko suunnittelun lähtökohta. Me ohjaavat opettajat annoimme opiskelijoille mahdollisuuden, tilan, välineet sekä digitutoreiden koulutuksen ja tuen avulla mahdollisuuden toteuttaa sellainen paikka, emmekä asettaneet mitään tarkkoja rajoja tai reunaehtoja toteutukselle. Ainoastaan, että tuo edellä mainittu lähtöajatus toteutuu. Opiskelijat lähtivät työstämään projektia rohkeasti, omasta epävarmuudestaan ja mukavuusalueen ulkopuolella olemisestaan huolimatta ja onnistuivat luomaan sellaisen tilan ja rakenteen, jota opettajavetoisesti samanlaiseksi ja yhtä toimivaksi tuskin olisimme saaneet. Projekti jatkuu ja kehittyy ja ajatuksena on, että tästä tulisi oppilaitokselle pysyvää toimintaa. Ehkä tulevaisuudessa saamme P.O.K.E.S. Baarin yhteyteen vielä virtuaaliset harrastuskerhot, sanoo kasvatus- ja ohjausalan opettaja Matti Nurro.

Ohjaavat opiskelijat toivovat, että P.O.K.E.S Baari jatkaa toimintaansa myös poikkeustilan jälkeen.

-Tarkoitus on, että toimintaa voidaan jatkaa nuoriso- ja yhteisöohjaajien koulutuksen sisältöjen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen keinoin. Toiminnan vakiinnuttamisen ja kehittämisen mahdollisuuksia pohditaan vielä, sanoo Tanja Kuitunen.

Baarin perustajatiimi suosittelee tämänkaltaisen projektin perustamista ja siihen osallistumista!

Lisätietoja:

opettaja Matti Nurro, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, p. 050 420 4373

kehitysasiantuntija Pekka Ouli, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, p. 040 3589 198