selaa koulutuksia
Uutiset

Poken opiskelijat työllistyvät hyvin pohjoisessa Keski-Suomessa

Poken opiskelijat työllistyvät valmistuttuaan hyvin oman alansa töihin. Tämä kävi ilmi Poken teettämästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin valmistuneiden työllistymistä. Heti opintojen päätyttyä omalle alalle työllistyi 67 prosenttia opiskelijoista.

-Tutkimus vahvisti sen, minkä jo tiesimmekin, että töitä on niillä aloilla, joihin me koulutamme nuoria ja aikuisia, sanoo johtaja Jouni Kurkela.

Tutkimuksesta selvisi myös, että suurin osa valmistuneista jää töihin omalle asuinseudulle. Äänekosken seutukunnalla työskentelee 32 prosenttia, Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalla 34 prosenttia ja Jyväskylän seutukunnalla 25 prosenttia valmistuneista. Osa Jyväskylän seutukunnalle työllistyneistä työskentelee Laukaassa, joka on Poken omistajakunta ja toiminta-aluetta.

-Meille oli myönteinen yllätys, että niin moni jää kuntayhtymän alueelle töihin. Tulos kertoo sen, ettei työvoima valu seutukunnalta muualle. Kun opiskelijan lähialueella on ammatillista koulutusta ja työssäoppimispaikat ovat myös lähialueille, on erittäin todennäköistä, että hän jää seudulle valmistuttuaan. Lisäksi meillä Pokella on kaikkein paras asiantuntemus työelämän ja koulutuksen suhteen paikallisesti, sanoo Kurkela.

Hänen mukaansa tutkimuksessa korostuu ammatillisen koulutuksen alueellinen merkitys. Jos paikkakunnalla on ammatillista koulutusta, se lisää myös työvoiman määrää. Keskittäminen harvoihin suuriin yksiköihin ei palvele pieniä kuntia eikä harvaan asuttuja seutuja.

-Jos nuoret siirtyvät opiskelemaan suuriin kasvukeskuksiin, he jäävät todennäköisesti sinne töihin eivätkä palaa kotiseudulleen. Ammatillisessa koulutuksessa saavutettavuus onkin elinehto eli jos nuorella on opiskelupaikka lähellä asuinpaikkaa, hän todennäköisesti jää samalle alueelle töihin.

Korona vaikutti vain vähän työllistymiseen

Työllistyneistä 68 prosenttia oli jo töissä valmistuttuaan ja loput saivat työpaikan 1-3 kuukauden kuluttua valmistumisesta.  Suurin osa niistä, jotka eivät olleet heti töissä, olivat armeijassa tai esimerkiksi vanhempainvapaalla. Valmistuneet olivat tyytyväisiä saamaansa opetukseen Pokessa. Vakituisten työsuhteiden osuus oli 36 prosenttia.

-Tutkimuksessa kysyttiin myös koronan vaikutusta tulevaisuudennäkymiin. Lähes 70 prosenttia oli sitä mieltä, ettei koronatilanne ole heikentänyt tulevaisuudennäkymiä, mikä on rohkaiseva tieto. Voidaan sanoa, että työllistyminen on ollut hyvää koronasta huolimatta, sanoo Kurkela.

Tutkimuksessa olivat mukana kaikki Pokelta valmistuneet perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon opiskelijat, ja se toteutettiin tämän vuoden alusta elokuun loppuun mennessä. Vastausmahdollisuuksia olivat sähköinen vastaaminen sekä puhelinhaastatteluun vastaaminen. Tutkimuksessa oli mukana 532 Pokelta valmistunutta opiskelijaa. Vastauksia saatiin 363 eli vastausprosentti oli 68. Tutkimuksen teki Poken tilauksesta Mikko Kesä Oy.

 

Lisätietoja: johtaja Jouni Kurkela, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, p. 040 589 16 77