selaa koulutuksia
Uutiset

Poken opiskelijat työllistyvät hyvin pohjoisessa Keski-Suomessa

Poken opiskelijat työllistyvät valmistuttuaan hyvin oman alansa töihin. Tämä kävi ilmi Poken teettämästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin valmistuneiden työllistymistä. Heti opintojen päätyttyä omalle alalle työllistyi 66 prosenttia opiskelijoista. Yhteensä työssä tai yrittäjänä oli 77 prosenttia kaikista vastaajista.

-Tutkimus vahvisti sen, minkä jo tiesimmekin, että töitä on niillä aloilla, joihin me koulutamme nuoria ja aikuisia, sanoo johtaja Jouni Kurkela.

Tutkimuksesta selvisi myös, että suurin osa valmistuneista jää töihin omalle asuinseudulle. Äänekosken seutukunnalla työskentelee 31 prosenttia, Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalla 34 prosenttia ja Jyväskylän seutukunnalla 34 prosenttia valmistuneista. Osa Jyväskylän seutukunnalle työllistyneistä työskentelee Laukaassa, joka on Poken omistajakunta ja toiminta-aluetta.

-On todella myönteistä, että niin moni jää kuntayhtymän alueelle töihin. Tulos kertoo sen, ettei työvoima valu seutukunnalta muualle. Kun opiskelijan lähialueella on ammatillista koulutusta, ja työssäoppimispaikat ovat myös lähialueille, on erittäin todennäköistä, että hän jää seudulle valmistuttuaan. Lisäksi meillä Pokella on kaikkein paras asiantuntemus työelämän ja koulutuksen suhteen paikallisesti. Valmistuneiden määrillä ja jäämisellä on suuri merkitys työvoiman saatavuuteen pohjoisessa Keski-Suomessa, sanoo Kurkela.

Työllistyneistä 43 prosenttia oli vakituisessa työssä ja 28 prosenttia määräaikaisessa tai osa-aikaisessa työssä. Yrittäjänä toimi 6 prosenttia. Yhteensä työssä tai yrittäjänä oli 77 prosenttia, kun kaksi vuotta sitten tehdyssä samassa tutkimuksessa vastaava luku oli 67 prosenttia. Loput olivat työttöminä, jatkoivat opintojaan tai olivat työvoiman ulkopuolella, kuten vanhempainvapaalla tai varusmiehinä. Viidesosa opintojaan jatkaneista jatkoi niitä ammattikorkeakoulussa.

Työllistyneistä 74 prosenttia oli jo töissä valmistuttuaan ja loput saivat työpaikan 1-3 kuukauden kuluttua valmistumisesta.  Suurin osa, 72 prosenttia, jatkoi aiemmin saamassaan työpaikassa. Näistä puolet oli ollut töissä samassa paikassa opiskelun aikana työssäoppimassa. Oppisopimuksella opiskeli osittain tai kokonaan 40 prosenttia valmistuneista.

Valmistuneet olivat tyytyväisiä saamaansa opetukseen, 96 prosenttia koki saaneensa täysin tai osittain riittävät taidot työelämään.

Vastaajilta kysyttiin myös kehittämisideoita. Osa toivoi lisää työelämäyhteistyötä ja -taitoja, osa enemmän teoriaopintoja. Yrittäjyyteen tähtääviä kursseja toivottiin lisää. Lisäksi toivottiin enemmän vierailijoita kertomaan työelämästä. Vastaajilta kysyttiin myös, minkälaista tukea toivoisi Pokelta valmistumisen jälkeen. 40 prosenttia ei toivonut mitään tukea, 35 prosenttia toivoi tietoa jatkokouluttautumisesta ja 28 prosenttia toivoi apua työpaikan löytämisessä.

-Ammatillista koulutusta syytetään liiasta työelämälähtöisyydestä (esim. Yle 23.10.). Ainakaan meidän tutkimuksemme perusteella se ei pidä paikkaansa, vaan on päinvastoin erinomainen asia. Meidän tärkeimpiä tehtäviämme on olla mahdollisimman työelämälähtöisiä, muuten opiskelijat eivät valmistuttuaan pääse töihin. Pohjoisessa Keski-Suomessa suurin tarve on ammatillisen koulutuksen osaajista. Sama koskee Suomessa muitakin kuntia, lukuun ottamatta suuria kasvukeskuksia, joissa korkeakoulujen rooli korostuu, sanoo Kurkela.

Tutkimuksessa olivat mukana kaikki Pokelta valmistuneet perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon opiskelijat, ja se toteutettiin tämän vuoden alusta elokuun loppuun mennessä. Vastausmahdollisuuksia olivat sähköinen vastaaminen sekä puhelinhaastatteluun vastaaminen. Tutkimuksessa oli mukana 568 Pokelta valmistunutta opiskelijaa. Vastauksia saatiin 392 eli vastausprosentti oli 69. Tutkimuksen teki Poken tilauksesta Mikko Kesä Oy.

Korkeakouluun haetaan muutaman työvuoden jälkeen

Pokelta menee noin viisi prosenttia opiskelijoista ammattikorkeakouluihin suoraan valmistumisensa jälkeen. Suurin osa haluaa kuitenkin töihin, ja hakee myöhemmin jatko-opintoihin.

-Ymmärrän, että korkeakoulut haluavat lisää opiskelijoita myös ammatillisesta koulutuksesta valmistuneista, mutta meidän tehtävämme on kouluttaa ensisijaisesti suoraan ammattiin. On hyvä, että on mahdollisuus siirtyä aikanaan työelämästä jatko-opintoihin. Meidän opiskelijamme, niin nuoret kuin aikuiset, haluavat kuitenkin ensin ammatin ja meidän tehtävämme on kouluttaa heistä ammattilaisia, jotka löytävät oman alansa työpaikan, sanoo Jouni Kurkela.

Lisätietoja: johtaja Jouni Kurkela, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, p. 040 589 16 77