selaa koulutuksia
Uutiset

Sitoutunut työ Erasmus-ohjelmaan toi Pokelle akkreditoinnin

Poke on saanut kansainvälisyystoiminnan akkreditoinnin, joka on osoitus oppilaitoksen sitoutumisesta Erasmus-ohjelman laatustandardeihin, ja se mahdollistaa säännöllisen liikkuvuusrahoituksen vuosille 2021–2027.

-Akkreditointi tarkoittaa kevyempää menettelyä kv-liikkuvuusrahoituksen hakemisessa tälle ajalle, mutta edellyttää myös sitoutumista kv-toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Akkreditointi on hieno tunnustus pitkäjännitteisestä työstä, jota olemme tehneet ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden hyväksi, sanoo opinto-ohjaaja Marika Marttinen.

Erasmus+-hankkeen avulla opiskelijat voivat lähteä työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen EU-maihin sekä Norjaan ja Islantiin. Lähtijä saa matka- ja oleskeluapurahan. Yksi tavoite on kehittää oppilaitos- ja työelämäyhteistyötä, mikä tarkoittaa sitä, että myös Poken henkilökunta voi lähteä tutustumaan ja luomaan verkostoja yksin tai yhdessä jonkun työelämäkumppanin kanssa. Esimerkiksi Poken autoalan opettaja on käynyt yhdessä työelämäkumppanin kanssa Saksassa verkostoitumassa autotehtaisiin. Myös varhaiskasvatuksen opettaja kävi Saksassa tutustumassa päiväkoteihin.

-On hyvä, että henkilöstö liikkuu. Silloin ulkomailta hankittu lisähyöty jää meidän omaan organisaatioon. Opettaja voi esimerkiksi auttaa opiskelijaa löytämään työssäoppimispaikka kontaktiensa avulla, jolloin opiskelija pääsee vaihtoon. Kv-suhteet ovat usein hyvin henkilökohtaisia, ja niiden ansiosta voimme toteuttaa opiskelijoiden liikkuvuusjaksoja meille tuttujen yhteistyökumppaneiden luona, ja voimme turvallisin mielin lähettää opiskelijoita ulkomaille, sanoo Marttinen.

Kansainvälinen liikkuvuus lisää myös kieli- ja kulttuuriosaamista, ja vahvistaa opiskelijoiden pärjäämistä. Tavoitteena on rohkaista opiskelijoita siihen, että vaikka kielitaito olisi vaatimattomampikin, se ei estä lähtemistä ulkomaille. Opiskelijat voivat liikkua yksin, pareittain tai pienessä ryhmässäkin, jos esimerkiksi kielitaito ja matkalla selviytyminen jännittävät. Lisäksi opiskelijat saavat ennen lähtöä kv-valmennusta oppilaitoksessa.

-Uuden kauden yhtenä teemana on inkluusio eli että mahdollistettaisiin liikkuminen kaikille riippumatta esimerkiksi oppimisvaikeuksista tai taloudellisista haasteista huolimatta. Tämä on mielestäni hieno tavoite ja lisää tasa-arvoa. Lisäksi tavoitteena on eurooppalaiset arvot eli halutaan myös laajentaa henkilökunnan kulttuuriosaamista, jotta he osaavat tuoda monikulttuurisuutta oppitunneille, sanoo Marttinen.

Erasmus+-hankkeella halutaan myös palvella pk-yrityksiä kansainvälisyydessä.

-Usein pk-yrityksillä ei ole resursseja kouluttaa henkilökuntaa kv-asioihin, joten me palvelemme toimialueen yrityskenttää tässä mielessä. Esimerkiksi hyvinvointi- tai asiakaspalvelualoilla kulttuuriosaamisen tarve ja tietoisuus kasvavat ja korostuvat, joten on hyvä, että opettajat ja opiskelijat ovat perillä näistä asioista.

Kansainvälinen vaihto on tuonut myös vaihto-opiskelijoita EU-maista Poken alueelle. Esimerkiksi viime talvena Äänekoskelle tuli hollantilaisia opiskelijoita, jotka työllistyivät päiväkoteihin. He asuivat Poken asuntolassa, ja heitä tuettiin monin tavoin.

– Kansainvälisyydessä hankitaan myös siirrettäviä taitoja eli riippumatta siitä, mihin työhön tai alalle päätyy, niin on taitoja, joista on hyötyä. Esimerkiksi kielitaito, ongelmanratkaisukyky, esiintymistaidot, päätöksentekotaidot ja epävarmuuden sietokyky. Kun opiskelijat palaavat reissusta, he ovat vähän kuin päätä pidempiä eli ovat kasvaneet ja kehittyneet vaihdon aikana.

Marika Marttinen on koonnut opiskelijoiden palautetta kv-vaihdosta:

”Tärkeintä kasvaminen henkisesti ja itsenäistyminen. Opin toimimaan ongelmatilanteissa.”

”Työssäoppimispaikka vaati paljon oma-aloitteisuutta. Itselleni ei ollut ongelma, mutta voin kuvitella, että joillekin on.”

– Kansainvälinen kokemus on eduksi myös työnhaussa. Kannustamme opiskelijoitamme ja henkilökuntaamme hankkimaan uusia kokemuksia ja näkemyksiä maailmalta, sanoo Marika Marttinen.

 

Lisätietoja: opinto-ohjaaja Marika Marttinen, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, p. 040 523 3471