selaa koulutuksia
Uutiset

Tiedote kouluterveyskyselystä huoltajille

Kouluterveyskysely tuottaa seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avunsaannin kokemuksista.

Kouluterveyskyselyä on toteutettu jo vuodesta 1996 alkaen. Kyselyn tuloksia käytetään koulun toiminnan sekä opiskeluhuollon palvelujen kehittämiseen sekä kansallisen lasten ja nuorten hyvinvoinnin tietopohjan vahvistamiseen päätöksenteon tueksi ja tieteellisiin tutkimuksiin.

Kyselyyn osallistuvat perusopetuksen 4. ja 5. luokan ja 8. ja 9. luokan oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Tutkimus toteutetaan 1.3.–28.4.2023 koko maassa.

Kouluterveyskyselyyn osallistutaan oppitunnin aikana. Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista. Kyselyssä ei kysytä oppilaan tai opiskelijan nimeä. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, pohjoissaameksi tai tarvittaessa selkokielellä suomeksi tai ruotsiksi.

Kyselyn tekee Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kaikki aineisto kerätään, tallennetaan, analysoidaan ja raportoidaan siten, ettei yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa. Tiedot säilytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Tutkimus on hyväksytty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuseettisessä työryhmässä.

Henkilötietojen käsittelystä kertovan tietosuojailmoituksen löydät osoitteesta: thl.fi/kouluterveyskysely/tietosuojailmoitus.

Lisätietoja Kouluterveyskyselystä

Kouluterveyskyselyn nettisivut
Kouluterveyskyselyn infopuhelin arkisin klo 8.30–15.30, p. 029 524 6082, kouluterveyskysely(at)thl.fi