selaa koulutuksia
Uutiset

Työelämän kartoitus osaamisen kehittämisen näkökulmasta

Työelämän kartoitus osaamisen kehittämisen näkökulmasta

Keskisuomalaiset sosiaali- ja terveysalan sekä kone- ja tuotantotekniikan alan yritykset jakavat huolen osaavan työvoiman saatavuudesta tulevaisuudessa. Näin todettiin työelämän nykytilan ja tulevaisuuden kartoituksessa, joka toteutettiin haastatteluina marras-joulukuussa 2021. Kartoitus toteutettiin Jämsän, Keuruun ja Saarijärven alueilla.

Kartoituksella selvitettiin sosiaali- ja terveysalan sekä kone- ja metallialan työpaikkojen henkilöstön saatavuuden tilannetta, työnkuvien tasapainoa ja koulutustarpeita osana Gradian koordinoimaa Opetushallituksen rahoittaman Joustavia polkuja (JOPO)-hankkeen toimintaa.

Sosiaali- ja terveysalan osalta kartoituksessa selvitettiin myös, löytyykö työpaikoilta työtehtäviä, joissa ei vaadita terveydenhuollon ammattihenkilön pätevyyttä avustavan henkilön roolissa.

Rekrytointi haastaa

Haastatteluissa havaittiin, että sosiaali- ja terveysalalla osaajien, erityisesti sairaanhoitajien ja lähihoitajien rekrytoinnissa on haasteita. Erityisesti lyhyempiin sijaisuuksiin on vaikea saada sijaisia. Vastauksista kävi ilmi, että työntekijäjärjestelyihin käytetään runsaasti aikaa ja alan opiskelijoita palkataan jo opintojen varhaisessa vaiheessa paikkaamaan sijaistarvetta.

Osaajapula on myös kone- ja tuotantotekniikan alan yrityksissä huomattava, ja osaavan henkilöstön puute haittaa tilauskannan sekä liikevaihdon kasvua. Investoinnit sijoittuvat tulevaisuudessa automaatioon, robotiikkaan, hitsausrobotiikkaan tai peruskonepajakoneisiin. Kaikki haastatellut ovat valmiita ottamaan käyttöön uusia tuotantotekniikoita edellä mainituilta aloilta.

Kone- ja tuotantotekniikan alan haastatteluissa yhteistyötä ammatillisen oppilaitoksen kanssa pidettiin tärkeänä, ja sitä toivottiin lisää. Ehdotuksiakin esitettiin, muun muassa yritysten laajempaa esittäytymistä oppilaitoksessa opiskelijoille ja henkilöstölle tuotiin esille.

Oppisopimus mahdollisuus henkilöstön riittävyyden turvaamiseen

Haastatteluissa todettiin, että oppisopimuskoulutusta hyödynnetään kattavasti työpaikoilla, sitä pidettiin hyvänä mahdollisuutena turvata henkilöstön riittävyyttä jatkossakin. Sosiaali- ja terveysalalla oppisopimuksella on koulutettu pääasiassa lähihoitajia, mutta myös hoiva-avustajia koulutetaan, ja avustavien henkilöiden tarve tunnistettiin työpaikoilla.

Oppisopimusopiskelijoiden työpaikkaohjaajien koulutusta tulisi edelleen kehittää, koska suurin osa oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Haastatteluissa nousi esiin, että oppisopimuskoulutusta kokonaisuutena tulee myös kehittää, koska sen suosio on kasvanut ja opiskelijamäärät ovat nousseet. Yhteistyötä koulutuksen järjestäjän ja työnantajan kanssa tulisikin vahvistaa esim. opintojen etenemisen ja oppimisen/osaamisen kertymisen seurannan näkökulmista.

Lisätietoja kartoituksesta:

Salmelin Maija, kehittämisasiantuntija
Puh. 040 7083 710
maija.salmelin@poke.fi

Pinola Pirkko, aikuisten opinto-ohjaaja
Puh. 040 5673 205
pirkko.pinola@poke.fi

Makkula Mervi, opettaja
Puh. 040 5864 110
mervi.makkula@poke.fi

Piispanen Olavi, asiakkuusvastaava
Puh. 040 1439 222
olavi.piispanen@poke.fi

Viiru Rauno, koulutussuunnittelija
Puh. 040 7426 563
rauno.viiru@poke.fi

Raportit

Työelämän nykytilan ja tulevaisuuden kartoitus – työnkuvien ja osaamisen kehittämisen näkökulma kone- ja tuotantotekniikan alalla (Jämsä – Keuruu – Saarijärvi) RAPORTTI gradia.fi -sivuilla.

Työelämän nykytilan ja tulevaisuuden kartoitus – työnkuvien ja osaamisen kehittämisen näkökulma sosiaali- ja terveysalalla (Jämsä – Keuruu – Saarijärvi) RAPORTTI Gradia.fi -sivuilla.