selaa koulutuksia
Uutiset

Valtakunnallisen työelämäpalautteen käyttöönotto laajenee

Poken työelämäkumppaneilta eli yrityksiltä ja julkiselta sektorilta kerätään työelämäpalautetta. Palautteella halutaan kuulla työelämän kokemuksia koulutuksen järjestäjien tarjoamista palveluista eli koulutussopimukseen perustuvasta koulutuksesta ja oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä. Työelämän antama palaute on tärkeää ammatillisen koulutuksen laadun kehittämisen sekä työelämän kanssa tehtävän yhteistyön sujuvuuden kannalta.  Valtakunnallisesti kerättävä työelämäpalaute vaikuttaa myös oppilaitoksen rahoitukseen.

Palautteen ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön heinäkuussa 2021. Oppisopimusten ja koulutussopimusten nimetyille työpaikkaohjaajille kohdennettu kysely koskee yhteistyötä ja sen toimivuuden arviointia Poken kanssa. Kysely lähetetään automaattisesti Opetushallituksesta jokaisen oppisopimuksen ja koulutussopimuksen päättyessä siihen sähköpostiosoitteeseen, joka on ilmoitettu Pokelle.

Palautejärjestelmän toinen vaihe otetaan käyttöön tammikuussa 2022, jolloin kysely lähetetään sähköpostilla myös oppi- ja koulutussopimuksissa nimetylle työnantajan yhteyshenkilölle. Työnantajakysely koskee yleisesti ammatilliseen koulutukseen liittyvää yhteistyötä ja sen sujumista Poken kanssa. Kysely lähetetään kaksi kertaa vuodessa tammi-helmikuussa ja heinä-elokuussa.

Molemmissa kyselyissä palaute annetaan tunnistamattomana, ja tulokset raportoituvat vain Poken käyttöön.

Mikäli linkki on toimitettu työpaikalla väärälle henkilölle esimerkiksi muuttuneen yhteystiedon takia, vastaanottaja voi välittää viestin oikealle henkilölle.

Myös opiskelijat antavat palautetta

Myös opiskelijat antavat palautetta kaksi kertaa opintojen aikana, opiskelunsa alussa sekä lopussa. Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautteen avulla seurataan opiskelijoiden tyytyväisyyttä koulutuksen järjestämiseen ja sen vaikuttavuuteen. Palaute annetaan anonyymisti, ja tuloksia käytetään kansalliseen ja koulutuksen järjestäjän sisäiseen laadun seurantaan.

Lisätietoa työelämäpalautteesta