selaa koulutuksia
Opiskelu

Etäopiskelu muutti pokelaisten arjen kokonaan

Etäopiskelu muutti nuorten opiskelijoidemme arjen hyvin erilaiseksi. Arjen rutiinit puuttuvat. Tuttu, turvallinen ja tylsä amisarki, joka on rytmittänyt elämää, on poissa. Samalla nuoren elämästä ovat poistuneet sosiaaliset face to face -kontaktit niin kavereihin kuin Poken aikuisiin. Samalla tavoin kuin me aikuiset, nuoretkin kaipaavat sosiaalisia kontakteja, ja arjen rutiinit ovat kaikessa tylsyydessään fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ylläpitäviä tekijöitä. Nuorten tarve jutella ja olla kontaktissa aikuistenkin kanssa on yhä olemassa, vaikka arjen aikuiskontaktit niin opinnoissa kuin vapaa-aikanakin puuttuvat.

Nuoret reagoivat tilanteeseen hyvin eri tavoin. Osa ei reagoi mitenkään erityisesti, osa ahdistuu voimakkaasti, osalla opinnot etenevät etäopetuksessa suunnitelmien mukaisesti ja osa on saanut jo nyt tehtyä pidemmän aikaa roikkuneita verkkotehtäviä.

Etäopinnot voivat olla osalle opiskelijoista hyvin haastavia eri syistä. Kotona saattaa olla monta ihmistä yhtä aikaa ja rauha opiskeluun puuttuu. Nuori voi joutua olemaan vastuussa myös päivittäisistä kotitöistä, kuten ruuanlaitosta, siivouksesta ja ruokaostoksista. Taloudelliset huolet perheen toimeentulosta saattavat kuormittaa. Kavereista erossa oleminen ahdistaa ja oman päivärytmin ylläpito on haastavaa, jos ei ole opiskeluihin tarvittavia välineitä tai oma osaaminen ei riitä opiskeluun verkossa.

Me Pokella olemme laatineet verkkosivuillemme ja Wilmaan ohjeet opiskelijoille, kehen he voivat olla yhteydessä, jos opinnot eivät etene tai jos oma elämä tai koronavirus huolestuttavat. Opiskeluterveydenhuollon vastaanottoajoista on tiedotettu ja kuraattorin, psykologin ja etsivän nuorisotyön yhteystiedot on nostettu ovat myös nettisivujen etusivulla. Ryhmien vastuuopettajat, kasvatusohjaaja ja etsivät nuorisotyöntekijät ovat olla yhteyksissä nuoriin, joiden opinnot eivät ole edenneet suunnitellusti. Jokaisen kohdalla tehdään yksilöllisiä ratkaisuja tarvittavasta tuesta opiskelujen ja elämäntilanteen tukemiseksi.

Nyt on tärkeää muistuttaa, että jokaisen tukea tarvitsevan opiskelijan kannattaa ottaa yhteyttä johonkin aikuiseen ja ilmaista tarvitsevansa apua. Aikuinen voi olla oma ryhmän vastuuopettaja, opo, kuraattori, terveydenhoitaja tai tuttu nuorisotyöntekijä. Yhteyttä saa ottaa sähköpostilla, puhelimella tai Wilman kautta. Mietitään yhdessä ratkaisuja tilanteeseen. Verkossa avautuu pian myös Poken virtuaalinen ”olohuone”, josta saa juttuseuraa ja ehkä myös potkua omiin opintoihinsa. Tästä tiedotetaan lisää.

Me olemme nyt samassa tilanteessa kaikki yhdessä, lähes koko maailma ja siksi kukaan ei ole yksin. Yksin ei tarvitse jäädä. Tukea, keskusteluapua ja apua opintoihin on saatavilla. Sitä kannattaa kysyä rohkeasti.

Yhdessä me tästä selviämme!

kasvatusohjaaja
Merja Haaksiluoto
p. 040 662 1571
Poke