selaa koulutuksia
Työharjoittelu

Korkeakouluharjoittelija amismaailmassa

Olen Alisa Aaltonen, maisteriopiskelija Jyväskylän yliopistosta. Opiskelen pääaineenani aikuiskasvatustiedettä ja sivuaineena olen lukenut muun muassa kestävää kehitystä, psykologiaa, liiketoimintaosaamista sekä viestintää. Vapaa-ajalla harrastan valokuvaamista ja olen innokas lintubongari!

Minua kiinnostavat paljon ympäristöasiat, ja kirjoitin kandini viime keväänä opiskelijoiden ympäristöahdistuksesta. Hain kahden kuukauden harjoitteluun Pokelle, sillä kuulin, että täällä oli käynnissä mielenkiintoisia kestävään kehitykseen liittyviä hankkeita, joissa voisin olla mukana. Ammatillinen koulutus oli minulle alana hyvin vieras enkä oikein tiennyt mitä harjoitteluympäristöltä odottaa. Olenkin ennen pitänyt ”amista” vain toisena vaihtoehtona lukiolle peruskoulun päättäville nuorille. Nyt harjoittelun ollessa jo loppusuoralla voin kertoa, että minulle on avautunut aivan uusi maailma

Harjoitteluni aikana olen päässyt tutustumaan ammatilliseen koulutukseen laajasti ja monipuolisesti muun muassa osallistumalla opetukseen, seuraamalla näyttöjä ja kuuntelemalla oppisopisneuvotteluita. Harjoittelutehtäväni ovat olleet monipuolisia ja olen päässyt hyödyntämään kasvatustieteen osaamistani sekä mielenkiintoani ympäristöä kohtaan.

Yhtenä harjoittelutehtävänäni oli opiskelijoiden valinnaisen kestävän kehityksen verkkokurssin päivittäminen. Pidin tästä tehtävästä erityisesti siksi, että minun piti todella jäsentää ja pilkkoa myös omaa kestävän kehityksen osaamistani pienempii osiin. Lisäksi minun tuli asettua opiskelijan asemaan ja pohtia kurssin sisältöä sekä mielekkyyttä myös heidän näkökulmastaan.

Harjoitteluni aikana avustin myös Samassa veneessä 7 -hankkeessa, jonka yksi tavoite on kestävän kehityksen vahvistaminen Pokella. Tämä aloitettiin yksikkökohtaisesta nykytilan arvioinnista, jossa kartoitettiin kestävän kehityksen valmiuksia. Tehtäväni oli sopia arviointitapaamisia Poken eri yksiköiden sekä alojen opettajien kanssa ja täyttää arviointilomake, jonka pohjalta myöhemmin toteutetaan kestävän kehityksen toimintasuunnitelma. Tässä tehtävässä koin hyödyksi sen, että olen työskennellyt usean vuoden asiakaspalvelutyössä, joten ihmisten kohtaaminen on minulle luontaista. Aion lukea myös aikuiskouluttajan pedagogisen pätevyyden, joten tämä tehtävä valmisti minua hyvin myös näihin opintoihin, sillä sain paljon harjoitusta muun muassa omiin arvioinnin suorittamisen taitoihini.

Harjoittelusta potkua omalle uralle

Harjoittelussa olen saanut arvokasta näkemystä ammatillisesta koulutuksesta ja ymmärrän, kuinka monipuolinen kokonaisuus se on. Tunnistan myös sen mahdollisuuden kouluttaa opiskelijoista alansa ammattilaisia, ja kuinka suuri yhteiskunnallinen vaikutus ammatillisella koulutuksella on muun muassa vastaamaan työelämän osaamistarpeisiin. Erityisesti myös aikuiskasvatustieteen opiskelijana on ollut kiinnostavaa huomata, että Pokella opiskelee niin suuri määrä aikuisopiskelijoita. Elinikäisen oppimisen ilmiö on saanut mielessäni todellisen merkityksensä.

Olen saanut harjoittelusta potkua omalle ammatilliselle uralle, oppinut tärkeitä työelämätaitoja sekä saanut tärkeää työelämän kokemusta omalta alaltani. Olen myös varmistunut siitä, että opiskelen oikeaa alaa, sillä kaikki harjoitteluaikaiset työtehtävät ovat olleet sellaisia, joita voisin kuvitella tekeväni myös myöhemmin työelämässä. Verkostoitumisen taidot ja niiden merkitys nykypäivän työelämässä ovat konkretisoituneet minulle hyvin harjoittelussa, sillä tämä harjoittelu poiki minulle kesätöitä ja toivottavasti myös muita yhteistyökuvioita tulevaisuudessa.

Lisäksi työyhteisössä minut otettiin lämmöllä vastaan ja minusta tuntui, että minut kohdattiin tasavertaisena työntekijänä muiden kanssa. Minusta tuntui hienolta, kuinka myös minun mielipidettäni asioihin kuunneltiin ja sitä pidettiin arvokkaana.

Olen kiitollinen saamastani mahdollisuudesta suorittaa harjoitteluni Pokella ja suosittelen muillekin korkeakouluharjoittelupaikkaa etsiville opiskelijoille pohtimaan avoimin mielin voisiko ammatillisen koulutuksen kenttä olla juuri sinulle mahdollinen harjoittelupaikka.

Alisa Aaltonen
työharjoittelija
kasvatustieteen kandidaatti
Jyväskylän yliopisto