selaa koulutuksia
Opinahjossa vieraita Keski-Suomen Mielenterveysomaiset – FinFami ry:stä

Opinahjossa vieraita Keski-Suomen Mielenterveysomaiset – FinFami ry:stä

Kun yksi sairastuu monen maailma muuttuu

23.2.2023 saimme Opinahjoon Keski-Suomen Mielenterveysomaiset – FinFami ry:n toiminnasta kertomaan Hannan ja Anne-Riitan. Yhdistyksen toiminta-alue on Keski-Suomi. Toiminta on sitoutumatonta, yleishyödyllistä ja vapaaehtoista mielenterveystyötä jo vuodesta 1993.

Yhdistys tiedottaa, tukee ja tarjoaa virkistystä psyykkisesti sairastuneen tai oireilevan omaisille ja läheisille. Tarjolla on maksutonta omaisneuvontaa, vertaisryhmiä ja tapahtumia sekä mahdollisuus vapaaehtoistoimintaan.

Suomalaisista jopa puolet kärsii mielenterveysongelmista jossain vaiheessa elämäänsä. Sairaus koskettaa aina läheisiä. Huolet kuormittavat ja ennakkoluulot aiheuttavat sekä yksinäisyyttä että syrjäytymistä. Tutkimusten mukaan lähes joka toinen mielenterveysomaisista on vaarassa masentua itse.

Vapaaehtoistoiminta tuottaa iloa, eikä ketään jätetä yksin. Auttaminen lisää hyvää mieltä ja tekee onnelliseksi. FinFamissa toimivat vapaaehtoiset ovat toiminnan ydin. Vapaaehtoiset tekevät tärkeää työtä ja heidän apunsa on korvaamatonta. Merkityksellinen työ antaa myös heille itselleen paljon.

Ei jätetä ketään yksin! Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi osoitteessa www.finfami.fi .

Lämmin kiitos Hannalle, Anne-Riitalle sekä tilaisuuteen osallistuneet opiskelijat, opettajat ja muu POKEn väki!

Tiina Silvennoinen – mielenterveys- ja päihdetyön opettaja

Keski-Suomen Mielenterveysomaiset – FinFami ry:n toiminnasta kertoivat Hanna ja Anne-Riitta