selaa koulutuksia
Työelämäpalvelut

Opiskelu työttömänä – kannattaako se ja millaisia mahdollisuuksia työvoimakoulutus tarjoaa?

Omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, voinko saada jotain etuutta opintoihin, kannattaako aikuisena ja työttömänä lähteä opiskelemaan, saanko oppilaitokselta tukea opintoihin… Kuulostavatko nämä kysymykset tutuilta? Työttömänä on mahdollisuus hakea opiskelemaan joko omaehtoisesti tai TE-toimiston kautta kokonaan uutta tutkintoa tai tutkinnon osaa. Opiskelu on aina investointi tulevaisuuteen ja nyt kerromme kaiken, mitä sinun on hyvä tietää työvoimakoulutuksista ja työttömänä opiskelun aloittamisesta. 👉🏻

Voiko työtön opiskella ja jos voi, miksi se kannattaa?

Elämässä voi välillä tulla vastaan yllättäviä tilanteita kenelle tahansa. Yhtäkkiä voi jäädä työttömäksi, työelämään paluu voi usean vuoden jälkeen tuntua epävarmalta tai tutkinnon suorittaminen on syystä tai toisesta jäänyt vaiheeseen aiemmin. Jossain vaiheessa opiskelu voi alkaa tuntua hyvältä vaihtoehdolta, mitä se onkin. Myös työttömänä on mahdollisuus lähteä kehittämään omaa osaamistaan haluamaansa suuntaan, eikä opiskelun aloittaminen ole koskaan liian myöhäistä. Työttömänäkin siis voi ja kannattaa lähteä opiskelemaan!

Työttömänä on mahdollisuus opiskella joko TE-toimiston tarjoaman työvoimakoulutuksen kautta tai hakea opiskelemaan omaehtoisesti. Opiskelua pohtiessa kannattaa olla yhteydessä omaan työllisyydestä vastaavaan asiantuntijaan ja keskustella vaihtoehdoista yhdessä. POKElla on mahdollisuus suorittaa kokonainen tutkinto tai päivittää omaa osaamistaan suorittamalla vain osia valitsemastasi tutkinnosta. Opiskelun avulla kehität osaamistasi ja parannat mahdollisuuksiasi päästä takaisin mukaan työelämään.

Mitä eroa on omaehtoisella opiskelulla ja opiskelulla työvoimakoulutuksessa?

Opiskelua pohtiessasi olet saattanut kuulla termit omaehtoinen opiskelu ja työvoimakoulutus. Mitä nämä termit sitten tarkoittavat? Työvoimakoulutukset toteutetaan ja suunnitellaan yhteistyössä POKEn kanssa. Tyypillisesti haussa on aloja, joilla työvoiman tarve on suuri. Haku koulutukseen tehdään Työmarkkinatori -verkkosivuston kautta ja TE-toimisto päättää opiskelijavalinnoista hakuajan päätyttyä. Työvoimakoulutuksella opiskelevat saavat työttömyysturvaa ja kulukorvausta 9 € päivässä, myös niiltä päiviltä, kun opiskelu tapahtuu etänä. Työvoimakoulutukseen valitaan pääsääntöisesti 20 vuotta täyttäneitä työttömiä työnhakijoita tai työttömyysuhan alla olevia henkilöitä.

Omaehtoinen opiskelu tarkoittaa sitä, että haet omatoimisesti opiskelemaan haluamaasi alaa suoraan POKEn verkkosivuilta. Opiskelijavalinnasta vastaa tällöin oppilaitos, eikä TE-toimisto. Omaehtoisesta opiskelusta on hyvä sopia oman työllisyydestä vastaavan tahon, esimerkiksi oman kotikunnan työllisyyspalveluiden valmentajan tai TE-toimiston asiantuntijan kanssa. Työttömyysturvalla opiskelu omaehtoisesti on harkinnanvarainen etuus. Harkinnasta vastaa joko TE-toimisto tai oman kotikunnan työllisyyspalvelut. Etuuden yhtenä perusehtona on 25 vuoden ikä. Tukea voi saada myös tutkinnon osien suorittamiseen.

Lyhytkestoiset opinnot ovat mahdollisia, jos olet yli 25-vuotias ja sinulta puuttuu tutkinnosta vain pieni osa tai haluat suorittaa jonkin lyhyen täydentävän koulutuksen. Näiden enintään kuusi kuukautta kestävien opintojen ajalle voi saada työttömyysturvaa. Sovi näistä opinnoista oman kotikunnan työllisyyspalveluiden omavalmentajan tai TE-toimiston asiantuntijan kanssa.

Mietitkö, millaisia etuuksia sinun olisi mahdollista saada opintojen aikana? Käy tutustumassa useimmin kysyttyihin kysymyksiin tuista, etuuksista ja toimeentulosta!

Mitä muita mahdollisuuksia POKE tarjoaa opiskeluun?

Puuttuuko sinulta esimerkiksi tutkinnosta vain pieni osa, vai haluaisitko suorittaa ihan uuden tutkinnon? Haetpa meille sitten omaehtoisesti tai työvoimakoulutuksen kautta, on kumpikin mahdollista. Jos tutkintosi on jäänyt aiemmin kesken, olet nyt työtön ja haluaisit suorittaa tutkinnon loppuun, on TE-toimiston kautta mahdollisuus hakea Ammatillinen tutkinto valmiiksi -työvoimakoulutukseen, jonka tarkoituksena järjestää yksilöllinen koulutuspolku henkilöille, joilla on jäänyt ammatillinen tutkinto kesken. Ennen hakeutumista on hyödyllistä olla yhteydessä POKEn hakijapalveluihin alustavan opiskelusuunnitelman hahmottelemiseksi ja sitten vasta tehdä hakemus. Hakemuksia käsitellään kerran kuukaudessa.

Joskus voi myös olla edessä tilanne, jolloin työelämästä on ollut pitkään pois esimerkiksi perhevapaiden takia. Tällöin on luonnollista, että töihin paluu saattaa jännittää. Siksi meillä on tarjolla Ammattialan työtehtävissä toimiminen -tutkinnon osa, jossa noin kolmen kuukauden ajan päivitetään osaaminen ajan tasalle alan teorian ja käytännön osalta. Koulutus mahdollistaa työelämään palaamisen turvallisesti opiskelijan roolissa.

POKElla opiskellessa sinun ei tarvitse huolehtia jääväsi yksin. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma eli HOKS, joka rakennetaan aiemman osaamisen, opiskelijan tilanteen ja tavoitteiden mukaiseksi. Lisäksi kaikilla opiskelijoilla on vastuuopettaja, oma opinto-ohjaaja ja opintosihteerin palvelut. Työelämässä oppimisen jaksolla osaamistaan pääsee laajentamaan aidossa työelämässä. Jokainen opiskelija saa työpaikaltaan työpaikkaohjaajan, joka vastaa työelämässä opiskelusta. Myös POKEn puolelta jokainen opiskelija saa työelämästä vastaavan opettajan pitämään huolta koulutuksen etenemisestä. Meillä on laajat verkostot eri työelämäkumppaneita, joten työelämässä oppimisen kautta on työpaikankin löytyminen mahdollista. Me POKElla ohjaamme mielellämme. Meihin voi siis aina ottaa yhteyttä koulutuksiin liittyvissä asioissa.

Yksin ei tarvitse jäädä, vaan me tuemme, että tavoitteesi täyttyvät!

Lue lisää aiheesta Työmarkkinatorin verkkosivuilta ja Hakijalle -sivultamme.