selaa koulutuksia
Opiskelu

Yrittäjän oppisopimus: mikä, miten, miksi ja kenelle?

Oppisopimus on monelle terminä jokseenkin tuttu, mutta tiesitkö, että se sopii erinomaisesti myös yrittäjälle? Oppisopimuskoulutus suunnitellaan jokaiselle yksilöllisesti ja toteutetaan pääosin käytännön työelämässä, jota täydennetään Poken järjestämillä opinnoilla. Oppisopimuksella voidaan opiskella niin perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja kuin niiden osiakin. Mitä yrittäjän oppisopimus käytännössä tarkoittaa? Kenelle se sopii? Miksi opiskella työn ohessa? Lue lisää, niin kerromme!

Kehitä omaa yritystoimintaasi oppisopimuksen kautta

Heli Skantz työskentelee kehittämisasiantuntijana Poken työelämäpalveluissa. Työhön kuuluu hanke- ja kehittämistyötä sekä oppisopimuksiin liittyvää kehittämistä ja hallintaa. Hän tekee myös operatiivisesti yrittäjien oppisopimuskoulutuksia ja solmii oppisopimuksia sekä toimii valtakunnallisessa oppisopimustoiminnassa, on hallituksen jäsen Suomen oppisopimusosaajat ry:ssä ja puheenjohtajana Yrittäjyysjaoksessa, joka on Suomen oppisoimusosaajat ry:n alainen jaos. Haastattelimme Heliä ja kysyimme, mistä yrittäjän oppisopimuksessa oikeastaan on kyse.

Heli, mistä yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa on kyse?

– Käytännössä yrittäjä toimii yrittäjänä omassa yrityksessään ja samalla opiskelee sekä kehittää omaa yritystoimintaansa. Kaikki mitä koulutuksen parissa tehdään, liittyy oman yrityksen ja sen toiminnan kehittämiseen. Koulutuksen järjestämisestä solmitaan yrittäjän ja koulutusta järjestävän tahon välillä, ja koulutus on valtion rahoitteista. Koulutus ei siis maksa yrittäjälle mitään, ja sen lisäksi yrittäjä saa lähipäivistä ansiomenetyskorvausta. Yrittäjä viettää lähipäiviä oppilaitoksessa tai nyt etenkin korona-aikana on yleistynyt verkko-opintopäivät, josta yrittäjä saa teoreettista tukea oman yritystoiminnan kehittämiseen sekä kouluttajalta että yrittäjäopiskeluryhmältä. Lähipäivinä yrittäjät ovat koolla, ja jokaisella on antaa omaa osaamistaan ryhmän käyttöön.

Mitä yrittäjä voi oppisopimuksen kautta opiskella?

– Yrittäjä voi opiskella Pokella ammatillisia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai niiden osia. Pokella on laajennettu oppisopimuskoulutuksen järjestämislupa, mikä tarkoittaa sitä, että Pokella voidaan hankkia osaamista toiselta koulutuksen järjestäjältä, mikäli Pokella ei ole sellaista tarjolla.

Millaiselle yrittäjälle oppisopimuskoulutus sopii?

– Koulutukset on suunnattu yrittäjän osaamisen kehittämiseen. On olemassa valtakunnalliset kriteerit, jotka edellytetään, että oppisopimuskoulutus voi sopia eli pitää mm. olla yritysmuoto (oyj, ky, toiminimi jne), yrittäjäeläkevakuutukset ja y-tunnus. Katsomme aina henkilökohtaisesti yrittäjän osaamistarpeen ja sen, mihin yrittäjä arvioi itse tarvitsevansa lisää osaamista.

Kyseessä voi olla aloitteleva yrittäjä, joka haluaa lisätä osaamistaan tai sitten pidemmällä oleva asiantuntija. Kun on sovittu henkilökohtainen tavoite, varmistetaan myös se, että yrityksestä löytyy edellytykset asioiden oppimiselle: pitää löytyä työvälineet ja mahdollisuus siihen, että yrittäjä tekee vähintään 25 h työtä viikossa. Tavoitteena voi olla suorittaa koko tutkinto, tutkinnon osa tai muu ammatillinen koulutus. Yrittäjän tarvitsee tietää vain tarve ja ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä. Yhdessä jutellen lähdetään rakentamaan oppisopimuskoulutusta ja sovitaan tavoitteet.

Millaisia hyötyjä oppisopimuskoulutuksesta on yrittäjälle?

– Oppisopimuskoulutus on joustava tapa opiskella, koska se tapahtuu pääasiassa osana sitä jokapäiväistä yritystoimintaa ja arkea. Yrittäjän ei tarvitse olla pois yrityksestä juurikaan, sillä lähipäiviä ei ole kovinkaan paljon ja ne sovitaan etukäteen joustavasti. Opintoja on myös mahdollista tehdä verkossa. Toinen iso hyöty on se, että oppisopimuskoulutuksessa sovitaan tavoite yritystoiminnan kehittämiseen siltä osin kuin yrittäjä näkee tarpeelliseksi. Itse koulutuksen aikana voi tulla myös uusia tarpeita esille ja oivalluksia siitä, mitä asioita kannattaa viedä eteenpäin. Koulutus siis vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja pärjäämistä markkinoilla.

Mukana on paljon mikroyrityksiä, ja koulutuksen myötä rakentuu ammatillisia verkostoja yrittäjien kokoontuessa koulutukseen. Oppisopimuskoulutuksissa on myös mentori ja hänen tukensa mukana läpi koulutuksen. Mentori on yleensä toinen yrittäjä tai muu, jolla on tarvittava asiantuntemus. Voit siis puhua luottamuksellisesti oman yrityksesi asioista ja miettiä ratkaisuja sekä saada verkoston tuen.

Miksi tulisin opiskelemaan nimenomaan Pokeen?

– Poke on tunnettu ja pitkään toiminut pohjoisen Keski-Suomen alueella. Tunnemme alueemme yritystoiminnan ja verkostot hyvin. Voimme hankkia koulutusta lähelle mistä vain, ja monesti onkin verkkototeutuksia. Toimimme laadukkaasti, jolloin yrittäjä saa sen, mitä on lähtenyt hakemaan. Mikäli koulutuspäivät ovat fyysisesti kauempana, saa matkoista myös matkakorvauksen.

Liittyykö yrittäjän oppisopimukseen jonkinlaisia ennakkoluuloja tai väärinkäsityksiä?

– Tällä hetkellä ei ole riittävästi tietämystä siitä, että myös yrittäjä voi lähteä oppisopimuskoulutukseen ja vieläpä valtion rahoituksella. Ennakkoluulo, joka liittyy kaikkeen oppisopimuskoulutukseen, on se, että se olisi hirveän byrokraattista, vaikeaa ja vaivaa vaativaa. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä esimerkiksi hallinnolliset työt tekee koulutuksen järjestäjä. Valmistelemme kaiken, jolloin ei tule turhaa byrokratiaa opiskelijalle. Uuden ammatillisen lain myötä tuli myös osatutkintomahdollisuus, jolloin voi lähteä liikkeelle tutkinnon osan suorittamisesta. Jos tuntuu siltä, että aiheesta haluaa enemmän oppia, niin siitä voi jatkaa sitten eteenpäin. Talouteen ja markkinointiin liittyvä osaaminen on tyypillistä, mutta myös omaan alaan liittyvää osaamista hankitaan. Oppisopimuskoulutuksen kautta voi päivittää omaa osaamistaan joustavasti ja ketterästi muuttuvan maailman myötä.

“Olen ollut erittäin tyytyväinen, kun ei jää yksin asioiden kanssa”

Kukapa sen paremmin kertoisi kuin yrittäjä, jolla on kokemusta oppisopimuksesta? Äänekoskelainen Juho Muli oli työskennellyt 15 vuoden ajan rautakaupassa, jonka jälkeen hänelle tuli tunne, että pitäisi saada jotain vaihtelua. Kysyimme Juholta, kuinka hän päätyi yrittäjäksi ja oppisopimuskoulutukseen!

Juho, miten päädyit yrittäjäksi ja yrittäjän oppisopimuskoulutukseen?

– Lähdin ensin Gradiaan maanrakennuskouluun ja suoritin sen parissa vuodessa opintovapaalla, jolloin samalla olin sivutoimisena yrittäjänä. Vuoden 2020 alusta olen ollut täysipäiväisenä yrittäjänä eli voidaan puhua aloittelevasta yrittäjästä. Lähdin Pokelle avoimin mielin enkä tiennyt mitä tuleman pitää, mutta piti kokeilla jotakin uutta ja jännää elämässä. Osaamiseeni kuuluu mm. piharakentamista, puunkaatoa ja kantojyrsintää eli hyvin laajalla osaamistaustalla lähdin mukaan. En tiennyt millaisia töitä tulevaisuudessa riittää ja ajattelin, että johonkin pitäisi keskittyä.

Ensimmäinen vuosi Pokella on osoittanut, että hommia alalla on, ja tämä on ollut positiivinen kokemus. Suoritin Gradialla aikanaan yrittäjän ammattitutkinnon ensimmäisen osan – yritystoiminnan suunnittelun. Huomasin, että Pokella on myös yrittäjän ammattitutkinto, joten jatkoin Pokella sen suorittamista. Ei ole järkeä ajaa Jyväskylään aina, sillä Poke on lähellä, kun asumme Äänekoskella. En ollut ajatellut alkavani yrittäjäksi, mutta muutama vuosi sitten aloin ajattelemaan asiaa. Ikään kuin harrastuksesta tuli ammatti. Heräsi ajatus: miksi tätä ei voisi tehdä isommin ja täysipäiväisesti?

Millaista opiskelu käytännössä on ollut?

– Opiskeluun liittyy paljon yrittämiseen liittyviä perusasioita eli esimerkiksi sähköistä liiketoimintaa, markkinointia, tuotteistamista ja muita perusasioita aina liikeideasta kannattavuteen ja yritysmuodon valinnasta rahoitukseen. Varsinaisten yrittäjyyskurssien lisäksi voi täydentää omaa spesifiä alaa, esimerkiksi kurssi nimeltään “vaativat puunpoistot” tukee ammatillisesti omaa yrittämistäni.

Lähipäiviä ollut koululla 1-2 päivää viikossa työn ohessa. Työni on sellaista, että kevät- ja talviaika on hiljaisempaa, niin silloin sattui sopivasti koulupäiviä. Kesällä on kiirettä, enkä ole ehtinyt perehtymään opiskeluun. Lähipäivillä kävi vieraita, ja saimme perusopetusta pienryhmässä. Mielestäni oli todella hyvä, kuinka tiivistä ja yksilöllistä opetusta sain lähipäivinä. Lisäksi opettaja sparrasi, ja opetuksen päälle oli mahdollista saada yksityisopetusta, jota hyödynsinkin.

Oppisopimuskoulutukseen kuuluu myös mentorointia, ja mentorini on antanut käytännön vinkkejä esim. somen käyttöön. Meillä on kuukausittain puhelinneuvottelu, jossa käydään minua mietityttäviä asioita läpi sekä yleisesti missä mennään. Mentori on ollut hyvä tuki!

Mitä hyötyä yrittäjän oppisopimuskoulutuksesta ja siellä opituista asioista on ollut?

– Paljon hyötyä on ollut! Yrittämiseen liittyvää perustietoa on tullut paljon mistä ei ole itse ollu aiemmin minkäänlaista kokemusta, esim. kirjanpitoon ja markkinointiin liittyviä juttuja. Olen opiskellut itsekin netistä asioita, mutta kuitenkin koululla opiskelu on tiiviimpää, kun on koko ajan tuki saatavilla. Opiskelu on ollut rautalangasta vääntämistä ja lähiopetusta. Pidän siitä, että jos ei jotain tiedä, niin asia varmasti selviää. Opettajamme Reijo Hytönen on ollut todella hyvä. Lisäksi koulutuksesta olen saanut ammatillista hyötyä ja lisää osaamista myös omalle alalle yrittäjyyden lisäksi.

Kenelle suosittelisit yrittäjän oppisopimuskoulutusta ja miksi?

– Ennen kaikkea aloittelevalle yrittäjälle, sillä koulutuksessa saa todella hyvän tuen. Olen ollut erittäin tyytyväinen, kun ei jää yksin asioiden kanssa. Koulutuksessa saa perusasiat haltuun ja loput on itsestä kiinni. Suosittelisin myöskin pidemmän linjan yrittäjälle, joka haluaa syventää ymmärrystään perusasioista ja esim. sähköisestä liiketoiminnasta saa paljon tietoa. Tämä on joustava tapa opiskella työn ohessa. Itselläni oli sellainen tilanne, että töiden vuoksi jäi kesäajan opiskelut vähälle. Sain kuitenkin suorittaa myöhemmin kursseja, ja kiitän Pokea venymisestä. Tämän ansioista sain suoritettua yrittäjän ammattitutkinnon loppuun!

Voisiko oppisopimuskoulutus auttaa sinuakin kehittämään yritystoimintaasi?

Muista, että sinulla ei tarvitse olla valmista suunnitelmaa, vaan voit matalalla kynnyksellä olla yhteydessä meihin. Toimintaympäristöt muuttuvat, ja pohditaan yhdessä sitä, mikä tässä kohdassa olisi sinulle paras mahdollisuus kehittää yritystä ja toimintaasi eteenpäin. Lue lisää yrittäjän oppisopimuskoulutuksesta täällä!

Ja kuten meillä kuuluu sanoa: tunne rajasi. Sitten riko ne. 🔥

Ota siis yhteyttä Työelämäpalveluihin, niin jutellaan lisää!

040 7120 923 & myynti@poke.fi

_________________

Lue lisää Poken Digilabista ja yhteisöllisestä työtilasta ÄäneHubista!
Seuraatko meitä jo somessa? Instagramista löydät meidät @meollaanpoke