selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Koulukuraattori ja koulupsykologi

Koulukuraattori ja koulupsykologi

Opiskeluhuollon palveluihin ovat oikeutettuja ammatillisissa perustutkinnoissa ja TUVA-koulutuksessa olevat opiskelijat.

Kuraattorien yhteystiedot

Äänekoski

Koulukuraattori Minttu Manninen
p. 040 8674 270
minttu.manninen(at)hyvaks.fi

 • Vastaanotto Pokella Piilolassa ma ja ti klo 8.30-15
 • Vastaanotto Pokella Opinahjossa ke ja to klo 8.30-15

Viitasaari

Mirjam Välipakka, kuraattori

puh. 040 664 3280

 • rakennusalan opiskelijoille ja kone- ja tuotantotekniikan opiskelijoille.

Kati Kumpulainen, kuraattori
puh. 044 733 5869
kati.kumpulainen(at)hyvaks.fi

 • keskiviikkoisin tai torstaisin vastaanotto sosiaali- ja terveysala, ravintola- ja catering-ala sekä logistiikka-ala.

Toni Kinnunen, Tsemppari
puh. 040 3590981

 • Vastaanotto Pokella tiistaiaamupäivällä
 • kuraattori Kati ja tsemppari ottavat vastaan Viitasaarella toimiston käytävällä ravintola- ja catering-alan opettajanhuoneen yhteydessä olevassa neuvotteluhuoneessa.

Saarijärvi

Kuraattoreina Saarijärven Tarvaalassa toimivat

 • Paula Hankila
 • Sini Reiman ja
 • Marko Savolainen (kesään asti).

Kuraattoreille ohjaus tapahtuu vastaavan kuraattorin

Paula Hankilan kautta puhelimitse tai sähköpostilla:
p. 044 4598 283 / paula.hankila(at)hyvaks.fi

Opiskelijat voivat myös itse varata kuraattoreilta tapaamisaikaa. Myös silloin viesti tai yhteydenottopyyntö lähetetään ensin suoraan Paula Hankilalle.

Kuraattorit ovat Tarvaalassa tapaamassa opiskelijoita aina tarvittaessa, päivystysaikoja tai etukäteen lukkoonlyötyjä ”Tarvaalapäiviä” heillä ei ole.

Laukaa

Kirsi Alastalo, kuraattori
puh. 040 6158 557
kirsi.alastalo(at)hyvaks.fi

Koulupsykologien yhteystiedot

Äänekoski

Äänekosken opiskeluhuollon palveluissa on tällä hetkellä yksi koulupsykologi, joka työskentelee Koulunmäen Yhtenäiskoululla.
Lisäksi on yksi ostopalvelupsykologi syyskuun loppuun ja hän hoitaa niiden opiskelijoiden asioita, jotka ovat olleet asiakkaana keväällä ja sopii heidän kanssaan jatkot yhdessä opiskeluhuollon palveluiden kanssa.

Toisella asteella on käytettävissä myös perustason psykiatrisen sairaanhoitajan palvelu, jonne opiskelijat ohjautuvat toisen asteen opiskeluhuollon palveluiden ohjauksen kautta.

Mikäli sinulla on tuen tarvetta, ota yhteyttä oppilaitoksesi terveydenhoitajaan tai kuraattoriin Wilma-viestillä tai soittamalla.

Terveydenhoitajat
Opinahjo Tarja Hirvonen puh. 0400 115 166
Piilola Pilvi Limatius puh. 0400 643 140

Kuraattorit
Poke Minttu Manninen p. 040 8674 270

Äänekosken Piilolan ja Opinahjon opiskeluterveydenhuollon yhteystiedot.

Viitasaari

Tarvittaessa ota yhteyttä kuraattoriin tai kouluterveydenhoitajaan.

Saarijärvi

Laukaa

Sanna Paananen, koulupsykologi
puh. 040 845 5403
sanna.paananen(at)laukaa.fi

Paikalla tiistaisin ja keskiviikkoisin

Koulukuraattorit ja koulupsykologit ovat osallisena oppilaitoksen arjessa ja heidän työnsä on

 • monialaista yhteistyötä
 • opettajien konsultaatiota
 • koulun joustavien tukitoimien suunnittelua
 • luokkien ja ryhmien kanssa työskentelyä
 • kehittämistä (koulun sisäinen, koulujen yhteinen, kunnan palvelurakenne)
 • koulutuksia ja infoja

Opiskelijoilla on oikeus myös yksilökohtaiseen opiskelijahuoltoon. Vanhemmat tai oppilas itse voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin tai psykologiin. Opiskelijan ja huoltajien suostumuksella aloitteen yhteistyöstä voi tehdä myös viranomaistaho. Palveluiden tarkoitus on turvata opiskelijoille riittävä tuki ja ohjaus opintoihin, ehkäistä ja poistaa opiskelijoiden oppimiseen ja kehitykseen liittyviä sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia ja edistää oppilaitoksen ja kodin välistä yhteistyötä. Palvelut ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Yksilökohtainen opiskelijahuolto on

 • palveluohjausta
 • kartoitustyötä
 • ohjausta ja neuvontaa opiskelijalle, huoltajille, opettajille
 • opiskelijan tapaamiset
 • huoltajien/perheen tapaamiset
 • oppimisvaikeustutkimuksia ja niiden tarpeen arviointia
 • jatko-ohjausta ja yhteistyökumppaneiden konsultointia

Kaikissa POKEn yksiköissä on opiskelijalla mahdollisuus saada kuraattori- ja psykologipalveluita.