selaa koulutuksia

Opiskelijoiden terveydenhuoltoon sisältyvät oppilaitoksen sijaintipaikkakunnan järjestämät kansanterveyslain mukaiset palvelut. Niitä ovat terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanottojen lisäksi suun terveydenhuolto-, äitiysneuvola- ja seksuaaliterveyttä edistävät palvelut (esimerkiksi raskauden ehkäisy).

Terveydenhoitajalla käynnit ovat maksuttomia, samoin lääkärin tekemät terveystarkastukset yksiköissä. Sen sijaan yli 18-vuotiaiden lääkärikäynneistä peritään terveyskeskuksen käyntimaksu.

Opiskeluterveydenhuolto ohjaa ja tukee huolehtimaan terveydestä. Ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana terveydenhoitaja esittelee opintonsa aloittaville opiskeluterveydenhuollon sisällön ja opiskelijat täyttävät terveydentilaansa koskevan kyselyn.

Opiskelija kutsutaan terveystapaamiseen ensimmäisen lukuvuoden aikana. Se painottuu haastatteluun sekä keskusteluun terveyteen, opiskeluun ja elämänhallintataitoihin vaikuttavista asioista.

Opiskeluterveydenhuolto kuuluu kaikille opiskelijoille asuinpaikkakunnasta riippumatta. Opiskelijoille kuuluu myös tarvittaessa hammashoito opiskelupaikkakunnan terveyskeskuksessa. Ajanvarauksen opiskelija hoitaa itse.

Kiireellistä hoitoa vaativat päivystykselliset asiat voidaan hoitaa opiskelupaikkakunnan terveyskeskuksen päivystyspoliklinikan kautta.

Terveydenhoitajan kautta voi saada tarvittaessa ohjauksen:

  • fysioterapeutille
  • koulupsykologille (alle 18 v. ja yli 18 v.)
  • koulukuraattorille
  • mielenterveystoimistoon
  • päihdeklinikalle (yli 18 v.)
  • masennushoitajalle (yli 18 v.)

Terveydenhoitaja tekee tiivistä yhteistyötä kuraattorin, koulupsykologin ja muun koulun henkilökunnan kanssa.