selaa koulutuksia
Oppimaan

Logistiikka

Logistiikan perustutkinto

Osaamisala

 • Kuljetuspalvelujen osaamisala

Ammattinimikkeet

 • Kuorma-autonkuljettaja
 • Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Koulutuspaikka

 • Laukaa
 • Viitasaari
 • Äänekoski Piilola

Kuljetusalan ammattilainen kuljettaa ihmisiä ja tavaroita paikasta toiseen tehokkaasti ja turvallisesti sekä palvelee asiakkaita. Hän hallitsee ajoneuvon kuljettamisen lisäksi kuorman lastauksen, kiinnityksen ja purkamisen, perushuoltotyöt sekä ajoneuvon liikennekelpoisuuden vaatimukset.

Kuorma-autonkuljettajan ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajan opinnot sisältävät myös koulutuksia, joita kuljettajan pitää käydä pystyäkseen toimimaan ammatissaan. Näitä ovat esimerkiksi työturva-, tieturva-, ADR –kurssi (vaarallisten aineiden) ja ennakoivan ajon koulutus sekä kuljetusalan perustason ammattipätevyys.

Suurin osa opiskelijoista suorittaa yhdistelmäajoneuvon kuljettajatutkinnon.

Oppimisympäristöt

 • Työtilat ja harjoittelualueet ovat avarat ja nykyaikaiset.
 • Opiskelijoiden käytössä on runsas ja monipuolinen kuljetuskalusto
 • Asiakastöinä suoritetaan aitoja kuljetustehtäviä
 • Digitaalisia oppimisympäristöjä ovat mm. web-autokouluohjelma, puutavara-, rekka- ja työkonesimulaattorit
 • Puutavara-auton kuljettajia koulutamme yhteistyössä alan yritysten kanssa

Mitä ala edellyttää?

 • Vastuullisuutta
 • Ahkeruutta
 • Oma-aloitteisuutta
 • Joustavuutta
 • Asiakaspalvelutaitoja
 • Säännöllisiä elämäntapoja

Mitä opit?

 • Lastaamaan
 • Kuljettamaan ja purkamaan erilaisia kuormia
 • Huolehtimaan kuljetusasiakirjoista
 • Huoltamaan kuljetuskalustoa

Mihin töihin?

 • Kuorma- tai yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tehtäviin kotimaahan tai ulkomaille
 • Jakeluauton kuljettajaksi
 • Kuljettamaan puutavaraa metsästä tehtaille
 • Kuljettamaan valmistuotteita satamiin, maitoa meijeriin, kemikaaleja tai polttonesteitä teollisuuslaitoksiin ja huoltoasemille

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset logistiikan perustutkinnossa, kuljetuspalvelujen osaamisala

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen osaamisalalla edellytetään henkilöltä käytännön tehtävien aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä.

Maantieliikenteessä ammattikuljettajalta edellytetään joko ryhmän 2 ajokorttia (kuorma- ja linja-autojen sekä raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kuljettajat) tai henkilöauton ammattiajolupaa (taksinkuljettajat). Näitä haettaessa sovelletaan ajokorttilain ja Liikenteen turvallisuusviraston antamien ajoterveysohjeiden ryhmän 2 terveydentilavaatimuksia.

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla toimintakykyä heikentävä sairaus tai vamma, esimerkiksi

 • insuliinihoitoinen diabetes
 • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
 • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
 • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus tai vamma
 • mielenterveyden häiriö
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Esteen opiskelijaksi ottamiselle voi muodostaa myös aikaisempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös.

Hae koulutukseen täältä!

Poken hakijan opas

Lisätietoja koulutuksesta antavat opinto-ohjaajat

Salmelin Maija
matkapuhelin: 040 7083 710
sposti: maija.salmelin@poke.fi

Rantanen Anne
matkapuhelin: 040 5369 761
sposti: anne.rantanen@poke.fi

Ravintola- ja catering-ala
Paananen Sari
matkapuhelin: 040 173 5079
sposti: sari.paananen@poke.fi