selaa koulutuksia
Oppimaan

Metsäala

Metsäalan perustutkinto

Osaamisalat

 • metsäenergian tuotanto
 • metsätalous

Ammattinimike

 • metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
 • metsäenergian tuottaja

Koulutuspaikka

 • Saarijärvi

Metsäalan töissä yhdistyvät luonnontuntemus, kädentaidot ja tekniikka. Koulutus antaa hyvät perustaidot metsän- ja luonnonhoidon, metsien monikäytön sekä puunkorjuun tehtäviin. Osaamista hankitaan koulun monipuolisissa oppimisympäristöissä, koulutilan metsissä ja työmailla ja alan työpaikoilla. Metsäalan ammattilaisille on runsaasti työtilaisuuksia.

Oppimisympäristöt

Opetus tapahtuu Biotalouskampuksella sijaitesevassa ForesTori-oppimisympäristössä. Opetuksessa käytetään mm. metsäkonesimulaattoreita, kuvauskoptereita, Silva pro-pilvipalvelua ja monia muita digitaalisia ratkaisuja.

Peda.net-verkko-opiskeluympäristöä käyttävät kaikki opiskelijat.

Hakkuut ja metsänhoitotyöt tehdään koulutilan metsissä ja asiakaskohteissa. Opetuskäytössä on monipuolinen kalusto mm. hakkuu- ja ajokoneita, metsätraktoreita, moottorikelkkoja, mönkijöitä sekä tietenkin moottori- ja raivaussahoja ja muita metsätyövälineitä.

Lue lisää Saarijärven Tarvaalan Biotalouskampuksesta.

Mitä ala edellyttää?

Metsuri tarvitsee työssään omatoimisuutta ja kiinnostusta luontoa kohtaan

Metsäenergian tuottajalta edellytetään yrittäjyyttä, vastuuntuntoa ja asiakaspalvelutaitoja

Metsäenergian tuottajalta edellytetään kuljettajan tehtävissä hyvää motoriikkaa sekä aloite- ja päätöksentekokykyä

Mitä opit?

Metsuri-metsäpalvelujen tuottajana opit

 • metsänhoitoa
 • puunkorjuuta
 • puunkorjuukoneiden käyttöä ja huoltoa
 • metsäluonnonhoitoa
 • luonnossa liikkumista
 • yrittäjyyttä ja asiakaspalvelua

Metsäenergian tuottajana opit

 • energiapuun koneellista korjuuta
 • puunkorjuukoneiden käyttöä ja huoltoa
 • turvetuotantoa
 • lämpötuotantoa puusta
 • haketusta
 • pilketuotantoa
 • metsäenergian osaamisalan opintoihin sisältyy BC-ajolupakoulutus sekä valinnaisena osana Kuljetusalan perustason ammattipätevyys -koulutus.

Mihin töihin?

Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja voi työskennellä yksityisten metsätalous- ja koneyrittäjien, Metsähallituksen, metsänhoitoyhdistysten, kuntien ja metsäteollisuuden palveluksessa tai itsenäisenä metsäpalveluyrittäjänä.

Metsäenergian tuottaja työllistyy koneyrityksiin tai lämpölaitoksiin. Hän voi myös toimia kone- ja lämpöyrittäjänä.

Lisätietoja antaa

Maa- ja metsätalousalat
Koskenlahti Anna-Maija
matkapuhelin: 040 0351 516
sposti: anna-maija.koskenlahti@poke.fi