selaa koulutuksia
Oppimaan

Metsäala

Metsäalan perustutkinto

Osaamisalat

 • Metsäenergian tuotanto
 • Metsäkoneasennus

Ammattinimike

 • Metsäenergian tuottaja
 • Metsäkoneasentaja

Koulutuspaikka

 • Saarijärvi

Metsäalan töissä yhdistyvät luonnontuntemus, kädentaidot ja tekniikka. Koulutus antaa hyvät perustaidot metsän- ja luonnonhoidon, metsien monikäytön sekä puunkorjuun tehtäviin. Osaamista hankitaan koulun monipuolisissa oppimisympäristöissä, koulutilan metsissä ja työmailla ja alan työpaikoilla. Metsäalan ammattilaisille on runsaasti töitä.

Oppimisympäristöt

Opetus tapahtuu Biotalouskampuksella sijaitsevassa ForesTori-oppimisympäristössä. Opetuksessa käytetään mm. metsäkonesimulaattoreita, kuvauskoptereita, Silva pro-pilvipalvelua ja monia muita digitaalisia ratkaisuja.

Hakkuut ja metsänhoitotyöt tehdään koulutilan metsissä ja asiakaskohteissa. Opetuskäytössä on monipuolinen kalusto mm. hakkuu- ja ajokoneita, metsätraktoreita, moottorikelkkoja, mönkijöitä sekä moottori- ja raivaussahoja ja muita metsätyövälineitä.

Peda.net-verkko-opiskeluympäristöä käyttävät kaikki opiskelijat.

Lue lisää Saarijärven Tarvaalan Biotalouskampuksesta.

Mitä ala edellyttää?

Metsäenergian tuottajalta

 • Täsmällisyyttä, omatoimisuutta ja päätöksentekokykyä
 • Nopeaa ongelmanratkaisutaitoa sekä hyvää silmän ja käden yhteistyötä
 • Luotettavuutta ja valmiutta itsenäiseen vuorotyöhön

Metsäkoneasentajalta

 • Kiinnostusta koneisiin ja tekniikkaan
 • Tarkkuutta, kädentaitoja ja loogisuutta
 • Tietoteknisiä valmiuksia ja ongelmanratkaisutaitoja

Mitä opit?

Metsäenergian tuottajana opit

 • Valmiuksia toimia useissa tuotantoketjun työtehtävissä
 • Energia- ja ainespuun korjuuta sekä kuljettamista ja varastointia
 • Puunkorjuukoneiden käyttöä ja huoltoa
 • Metsäluonnonhoitoa ympäristöarvoja vaalien
 • Yrittäjyyttä ja asiakaspalvelua
 • Opintoihin sisältyy BC-ajolupakoulutus sekä valinnaisena osana kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutus

Metsäkoneasentajana opit

 • Puunkorjuukoneiden rakenteita, korjausta ja huoltoa
 • Vianetsintää ja koneiden säätöä
 • Koneiden tietojärjestelmien hallintaa
 • Moottorin, voimansiirron, hydrauliikan ja sähköjärjestelmien huolto- ja korjaustöitä

Mihin töihin?

Metsäenergian tuottajana

 • puun lähi- ja kaukokuljetuksen tehtäviin
 • metsäkoneenkuljettajaksi

Metsäkoneasentajana

 • metsäkoneasentajaksi
 • itsenäiseksi yrittäjäksi

Hae koulutukseen täältä!

Poken hakijan opas

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja

Koskenlahti Anna-Maija
matkapuhelin: 040 0351 516
sposti: anna-maija.koskenlahti@poke.fi

Lue tulevan moto-kuljettajan Pyryn tarina.

Artturista ja Joelista tulee metsäenergian tuottajia