selaa koulutuksia
Oppimaan

Metsäala

Metsäalan perustutkinto

Osaamisalat

 • Metsäenergian tuotanto
 • Metsätalous

Ammattinimike

 • Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
 • Metsäenergian tuottaja

Koulutuspaikka

 • Saarijärvi

Metsäalan töissä yhdistyvät luonnontuntemus, kädentaidot ja tekniikka. Koulutus antaa hyvät perustaidot metsän- ja luonnonhoidon, metsien monikäytön sekä puunkorjuun tehtäviin. Osaamista hankitaan koulun monipuolisissa oppimisympäristöissä, koulutilan metsissä ja työmailla ja alan työpaikoilla. Metsäalan ammattilaisille on runsaasti töitä.

Oppimisympäristöt

Opetus tapahtuu Biotalouskampuksella sijaitsevassa ForesTori-oppimisympäristössä. Opetuksessa käytetään mm. metsäkonesimulaattoreita, kuvauskoptereita, Silva pro-pilvipalvelua ja monia muita digitaalisia ratkaisuja.

Hakkuut ja metsänhoitotyöt tehdään koulutilan metsissä ja asiakaskohteissa. Opetuskäytössä on monipuolinen kalusto mm. hakkuu- ja ajokoneita, metsätraktoreita, moottorikelkkoja, mönkijöitä sekä moottori- ja raivaussahoja ja muita metsätyövälineitä.

Peda.net-verkko-opiskeluympäristöä käyttävät kaikki opiskelijat.

Lue lisää Saarijärven Tarvaalan Biotalouskampuksesta.

Mitä ala edellyttää?

Metsurilta

 • Omatoimisuutta
 • Kiinnostusta luontoa kohtaan
 • Hyvää fyysistä kuntoa

Metsäenergian tuottajalta

 • Yrittäjyyttä
 • Vastuuntuntoa
 • Asiakaspalvelutaitoja
 • Kuljettajan tehtävissä hyvää motoriikkaa sekä aloite- ja päätöksentekokykyä
 • Halua turvata metsän monimuotoisuus ja hyödyntää metsävaroja

Mitä opit?

Metsuri-metsäpalvelujen tuottajana opit

 • Metsänhoitoa
 • Puunkorjuuta
 • Puunkorjuukoneiden käyttöä ja huoltoa
 • Metsäluonnonhoitoa
 • Luonnossa liikkumista
 • Yrittäjyyttä ja asiakaspalvelua

Metsäenergian tuottajana opit

 • Energiapuun koneellista korjuuta
 • Puunkorjuukoneiden käyttöä ja huoltoa
 • Turvetuotantoa
 • Lämpötuotantoa puusta
 • Haketusta
 • Pilketuotantoa
 • Metsäenergian osaamisalan opintoihin sisältyy BC-ajolupakoulutus sekä valinnaisena osana Kuljetusalan perustason ammattipätevyys -koulutus.

Mihin töihin?

Metsuri-metsäpalvelujen tuottajana

 • metsäpalveluyrittäjäksi
 • työntekijäksi metsäalan yrityksiin, yhdistyksiin tai julkishallintoon

Metsäenergian tuottajana

 • metsäkoneenkuljettajaksi
 • työntekijäksi tai yrittäjäksi lämpölaitokseen

Hae koulutukseen täältä!

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja

Koskenlahti Anna-Maija
matkapuhelin: 040 0351 516
sposti: anna-maija.koskenlahti@poke.fi

Lue tulevan moto-kuljettajan Pyryn tarina.

Artturista ja Joelista tulee metsäenergian tuottajia