selaa koulutuksia
Oppimaan

Prosessiteollisuus

Prosessiteollisuuden perustutkinto

Osaamisala

 • Kemiantekniikka

Ammattinimike

 • Prosessinhoitaja

Koulutuspaikka

 • Äänekoski Piilola

Prosessiteollisuus tarvitsee tuotantotehtäviin monitaitoisia ja osaavia ihmisiä. Tuotanto on monipuolista ja pitkälle automatisoitua. Tuotteiden käyttömahdollisuudet ovat laajat, ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen tärkeää. Tuotteita valmistetaan sekä suoraan kuluttajille että raaka-aineeksi muulle teollisuudelle. Työtehtävät sisältävät prosessien ja niihin liittyvien laitteiden ohjausta, valvontaa ja hoitoa. Tehtäviin kuuluu lisäksi prosessin käytön- ja laadunvalvontaa, häiriötapausten selvittämistä sekä käynnissäpitotöitä.

Työn tekemisen lähtökohtana prosessiteollisuuden ammattiosaajalta edellytetään hyvää perusosaamista, jonka pohjana ovat hyvät luonnontieteiden ja tekniikan perustiedot.

Oppimisympäristöt

Osaamista hankitaan luokassa, työsalissa ja laboratoriossa. Peda.net- verkko-oppimisympäristö, simulaatiolaitteet, Office 365-sovellukset ym. digitaaliset sovellukset ovat käytössä.

Mitä ala edellyttää?

 • Kiinnostusta koneiden ja laitteiden käyttöön ja tekniikkaan
 • Prosessien ja laadun valvonnan hallintaa
 • Yhteistyötyötaitoja
 • Ongelmanratkaisukykyä
 • Turvallisuus- ja ympäristöasioiden tärkeyden ymmärtämistä

Mitä opit?

 • Erilaisten tuotteiden valmistusprosesseja
 • Valmistusprosessien ohjausta, valvontaa ja hallintaa
 • Käynnissäpitotaitoja sekä häiriötilanteiden selvittämistä
 • Automaatiolaitteiden käyttämistä ja huoltamista
 • Mekaanisen kunnossapidon perusteet

Mihin töihin?

 • Paperi-, kartonki- ja selluteollisuus
 • Kemianteollisuus
 • Biotuote- ja biopolttoaineteollisuus
 • Voimalaitos, voimalaitoskäyttäjä

Hae koulutukseen täältä!

Poken hakijan opas

Lisätietoja tutkinnosta antaa

Salmelin Maija
matkapuhelin: 040 7083 710
sposti: maija.salmelin@poke.fi