selaa koulutuksia
Oppimaan

Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Kiinteistönhoitaja

Hanki laaja-alainen käsitys kiinteistöjen elinkaareen vaikuttavista tekijöistä, sekä asiakaslähtöinen palveluosaaminen kiinteistöjen hoitoon, huoltoon ja korjaukseen. Perehdy kiinteistöjen hoitosopimusten mukaisiin huoltotöihin, ulkoaluetöihin, sekä teknisten järjestelmien, kuten rakennus-, Lvi- ja sähköjärjestelmien säätö-, huolto-, korjaus- ja mittaustöihin. Koulutus valmistaa kiinteistöpalvelujen perustutkintoon, kiinteistönhoitajaksi.

Kohderyhmä

Kiinteistöpalvelun tehtäviin hakeutuville henkilöille, joilta puuttuu alan koulutus.

Sisältö

Koulutus valmistaa kiinteistöpalvelujen perustutkintoon, joka sisältää kolme pakollista sekä neljä valinnaista tutkinnon osaa. Järjestämme valmistavan koulutuksen seuraaviin  tutkinnon osiin:

Pakolliset tutkinnon osat

  • Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen
  • Kiinteistön yleishoito ja valvonta
  • LVI-järjestelmien hoito

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan neljä)

  • IV-koneiden huolto
  • Kiinteistöautomaation käyttäminen
  • Rakennustekniset korjaustyöt
  • Asuinkiinteistöjen puhtaanapito
  • Ulkoalueiden hoito
  • Kosteiden tilojen puhtaanapito
  • LV-järjestelmien huolto

Voit liittää tutkintoosi ylimääräisenä myös muita valinnaisia tutkinnon osia, mikäli sinulla on sellaisia valmiina tai osaamista niiden suorittamiseen. Valinnaiseksi tutkinnon osaksi kelpaa myös osa toisesta alan perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- sekä verkko-opetuksena ja työssäoppimisena alan yrityksissä. Lähiopetusta on noin 3-4 päivää kuukaudessa. Osallistujan osaaminen  kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Tämän pohjalta jokaiselle opiskelijalle rakennetaan henkilökohtainen oppimispolku kohti tavoitteita ja tutkintoa. Kiinteistöpalvelujen perustutkintosuoritetaan näyttötutkintona tutkintotilaisuuksissa alan työtehtävissä.

On mahdollista suorittaa myös tutkinnon osa tai koko tutkinto ilman valmistavaa koulutusta, suoraan työelämästä.

Tutkinto ei ole yhteishaussa 2020.