selaa koulutuksia
Oppimaan

Sähkö- ja automaatioala

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Ammattinimike

 • sähköasentaja
 • automaatioasentaja

koulutuspaikka

 • Äänekoski Piilola
 • Laukaa (sähköasentaja)

Kaikki Suomessa toimivat niin yksityiset kuin yrityksetkin tarvitsevat sähköä ja automaatiolla toimivia laitteita. Tästä johtuen sähköalan osaajia tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Automaatioasteen koko ajan kasvaessa juuri automaation osaajia tarvitaan suuria määriä.

Toisin sanoen sähkö- ja automaatioalan osaajat pitävät huolta arkielämämme toimivuudesta.

Automaatioasentaja osaa tehdä kaikkien sähkökoneiden ja -laitteiden sekä automaatiojärjestelmien asennukseen, käyttöön, kunnossa- ja ylläpitoon ja huoltoon liittyviä tehtäviä sähköasennusstandardien ja -säädösten mukaan. Keskeisintä osaamista ovat erilaisten sähkö-, automaatio- ja tietojärjestelmien tuntemus ja ylläpito. Robotiikka lisääntyy koko ajan. Tämä lisää automaatioasentajien tulevaisuuden tehtäviä robotiikan asennus- ja kunnossapitotehtävissä.

Sähköasentaja työskentelee rakennusten sähkö-, automaatio- ja tietojärjestelmäasennusten parissa. Uusissa ja korjattavissa rakennuksissa asennetaan esim. valaistuksia, lämmitysjärjestelmiä ja tietoverkostoja. Teollisuudessa sähköasentajan tehtäviä ovat koneiden sähkö- ja laiteasennukset ja huollot sekä sähköverkostojen asennukset.

Oppimisympäristöt

Oppimisympäristönä oppilaitoksen uudet ja nykyaikaiset tilat ja opetusvälineistö, joita päivitetään vuosittain.

Asennustöitä tehdään tilaustöinä asiakkaiden luona ja lisäksi tehdään oppilaitoksen omia asennus- ja uudistusprojekteja.

Työelämäyhteistyö tapahtuu käytännön työtehtävissä työpaikoilla sekä yritysten omiin projekteihin osallistuen.

Digitaalisia oppimisympäristöjä ovat mm. monipuoliset verkko-opetusympäristöt, CAD –piirto-ohjelmistojen käyttö, uutuutena 3D –tulostus sekä tulevaisuudessa erilaiset robotti- ja simulointiympäristöt sekä ST-kortisto sähköalan opetuksessa.

Pokessa opiskelijoille annetaan vielä lähiopetusta, jossa opetetaan ammattiin tarvittavia tietoja ja taitoja. Opetus Pokessa on monipuolista ja mielenkiintoista sekä opiskelijan toiveet huomioivaa.

Mitä ala edellyttää?

 • käden taitoja
 • loogista ajattelua
 • itsenäistä työskentelyä ja yhteistyökykyä

Mitä opit?

 • ammatin, jossa on töitä nyt ja tulevaisuudessa
 • sähköalan perusosaamisen
 • sähkö- ja työturvallisuutta
 • automaatioasentajana kaikkien sähkökoneiden ja -laitteiden sekä automaatiojärjestelmien asennuksen, käyttöön, kunnossa- ja ylläpitoon ja huoltoon liittyvät tehtävät
 • sähköasentajana kiinteistöjen ja sähköverkostojen asennuksiin, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät tehtävät

Mihin töihin?

 • sähköasennusliikkeisiin
 • teollisuuteen
 • sähkönjakelun ja -siirron tehtäviin
 • tukkuliikkeisiin
 • asiakaspalveluyrityksiin

Tutkinto uudistuu 1.8.2020

Tutustu uusiin tutkinnon perusteisiin.

 

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja

Lahtinen Markku
matkapuhelin: 040 1730 362
sposti: markku.lahtinen@poke.fi