selaa koulutuksia
Oppimaan

Talotekniikka

Talotekniikan perustutkinto

Osaamisala

 • Putkiasennus

Ammattinimike

 • Putkiasentaja

Koulutuspaikka

 • Äänekoski Piilola

Talotekniikan osaajia tarvitaan uudisrakentamisessa sekä kiinteistöjen ylläpidossa ja korjauksissa. Alalla suunnitellaan, asennetaan ja huolletaan kiinteistöjen lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteita ja -järjestelmiä. Putkiasentajalta edellytetään monipuolisen perusosaamisen lisäksi tietoja ja taitoja jatkuvasti uudistuvasta rakennusautomaatiosta.

Oppimisympäristöt

Työtiloissa on maailman johtavan hanavalmistaja Grohen hana-akatemia. Tulevat LVI-alan ammattilaiset voivat opiskella hanojen asentamista ja huoltoa vesijohtoverkkoon liitetyillä tuotteilla ja pääsevät heti uransa alkumetreiltä tutustumaan hanamaailman johtaviin innovaatioihin.

Osaamista hankitaan ajanmukaisissa ja tilavissa työsaleissa ja luokissa. Asennustöitä tehdään tilaustöinä asiakkaiden luona sekä oppilaitoksen omissa kiinteistöissä. Verkko-oppimisympäristönä on Peda.net.

Mitä ala edellyttää?

 • Sopeutumista vaihteleviin työolosuhteisiin
 • Asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja
 • Hyviä kädentaitoja, huolellisuutta ja motivaatiota
 • Kokonaisuuksien hahmottamista
 • Itsenäistä, vastuullista ja yrittäjämäistä työskentelyä

Mitä opit?

 • Asentamaan ja korjaamaan lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmiä
 • Huoltamaan LVI -järjestelmiä
 • Putkihitsaamaan eri menetelmillä
 • Lukemaan ja tulkitsemaan piirustuksia ja työselityksiä
 • Tekemään pientalojen ilmanvaihtoasennuksia
 • Mittamaan ja säätämään LVI -järjestelmiä

Mihin töihin?

 • Asennus- ja huoltoliikkeisiin
 • Vesi- ja viemärilaitoksiin
 • Kaukolämpölaitoksiin
 • Kiinteistönhoidon tehtäviin
 • Teollisuuden LVI-kunnossapitotehtäviin
 • Myyntitehtäviin
 • Itsenäiseksi yrittäjäksi

Hae koulutukseen täältä!

Poken hakijan opas

Lisätietoja tutkinnosta antaa

Salmelin Maija
matkapuhelin: 040 7083 710
sposti: maija.salmelin@poke.fi