selaa koulutuksia
Oppimaan

Ympäristönhoitaja

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Osaamisalat

 • ympäristöala
 • luontoala

Ammattinimike

 • ympäristönhoitaja
 • luonto-ohjaaja

Koulutuspaikka

Saarijärvi Biotalouskampus

Tutustu Biotalouskampukseen

Ympäristönhoitaja on kestävän kehityksen asiantuntija!

Mitä ala edellyttää ympäristönhoitajalta?

Kiinnostusta kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan, ympäristövastuullisuutta ja luonnon monimuotoisuuden edistämistä.

Mitä opit?

 • ekologian perusteet sekä kasvien ja eläinten peruslajit
 • ympäristövaikutusten arviointia ja laatujärjestelmätyötä
 • ympäristönäytteiden ottamista ja näytteiden käsittelyä sekä testaamista ja analysointia
 • tekemään ympäristöalan monipuolisia hoito- ja kunnostustöitä
 • ulkoilureittien rakentamista ja hoitamista
 • jäte- ja kierrätysneuvontaa sekä ympäristöviestintää
 • hyvinvoinnin tuottamista luonnon ja eläinten avulla

Tutkinto sisältää kaksi pakollista ja neljä valinnaista osaa.

Pakolliset

 • kestävällä tavalla toimiminen
 • ympäristön hoitaminen

Valinnaiset mm.

 • ympäristökohteiden kunnostaminen ja hoitaminen
 • ympäristön tilan selvittäminen
 • jätehuollon järjestäminen
 • vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen
 • ulkoilureittien rakentaminen ja hoitaminen
 • kestävän kehityksen toimintaohjelmien laatiminen
 • ympäristöviestintään ohjaaminen

Mihin töihin ympäristönhoitaja?

 • kaupunkien, taajamien ja maaseudun ympäristönhuoltoon
 • teollisuuden, yritysten, maa- ja metsätalouden ympäristönhoitotehtäviin
 • jäte-, energia- ja vesihuollon tehtäviin
 • maa- ja vesialueiden kunnostus- ja hoitotehtäviin
 • järjestämään eri alueiden opastus- ja neuvontatilaisuuksia
 • laatujärjestelmätyöhön

Mitä ala edellyttää luonto-ohjaajalta?

Hyviä tietoja ja kiinnostusta luontoon ja sen ilmiöihin, kykyä työskennellä erilaisten ihmisten kanssa sekä asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja.

Mitä opit?

 • toimimaan avustajana erilaisten asiakasryhmien kanssa maastossa
 • kohtaamaan erilaisista kulttuureista tulevia tai muutoin erilaisia asiakasryhmiä
 • kertomaan paikallisesta luonnosta, luonnonilmiöistä, paikallisesta luonto- ja eräperinteestä sekä kulttuurista
 • toimimaan avustajana järjestettäessä maastoruokailuja tai muita palveluja ryhmille
 • valmistelemaan pienimuotoisia aktiviteetteja kuten suunnistusta tai terveysliikuntaa
 • avustamaan isojen luonto-ohjelmapalvelujen toteutuspaikkojen rakentamisessa ja purkamisessa
 • käyttämään erilaisia viestintä- ja asiakaspalvelukeinoja
 • hoitamaan, huoltamaan ja ylläpitämään varusteita, koneita, välineitä ja tapahtumapaikkoja

Mihin töihin luonto-ohjaaja?

 • matkailun ohjelmapalveluyrityksiin
 • asiakasneuvojaksi luontokeskuksiin
 • maatilamatkailuyrityksiin
 • hyvinvointipalveluyrityksiin
 • järjestöihin
 • luontoyrittäjäksi

Lisätietoja koulutuksesta antaa

Luonnontieteet
Hyötyläinen Tarja
matkapuhelin: 040 7400 385
sposti: tarja.hyotylainen@poke.fi