selaa koulutuksia
Oppimaan

Ympäristönhoitaja

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Osaamisalat

 • Ympäristöala

Ammattinimike

 • Ympäristönhoitaja

Koulutuspaikka

 • Laukaa
 • Saarijärvi Biotalouskampus (ei ole tarjolla yhteishaussa vuonna 2022)

Tutustu Biotalouskampukseen

Ympäristönhoitaja on kestävän kehityksen asiantuntija. Luonto- ja ympäristöalan koulutuksessa saat tietoa kestävästä kehityksestä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksesta ympäristöömme. Ympäristönhoitajana opit myös rakennetun ja luonnonympäristön hoitoa ja kunnostusta.

Mitä ala edellyttää?

 • Kiinnostusta kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan
 • Ympäristövastuullisuutta
 • Luonnon monimuotoisuuden edistämistä

Mitä opit?

 • Ekologian perusteet sekä kasvien ja eläinten peruslajit
 • Ympäristövaikutusten arviointia ja laatujärjestelmätyötä
 • Ympäristönäytteiden ottamista ja näytteiden käsittelyä sekä testaamista ja analysointia
 • Tekemään ympäristöalan monipuolisia hoito- ja kunnostustöitä
 • Ulkoilureittien rakentamista ja hoitamista
 • Jäte- ja kierrätysneuvontaa sekä ympäristöviestintää
 • Hyvinvoinnin tuottamista luonnon ja eläinten avulla

Mihin töihin ympäristönhoitaja?

 • Kuntien ympäristönhuoltoon
 • Yritysten ympäristönhoitotehtäviin
 • Ympäristövastaavaksi
 • Jäte-, energia- ja vesihuollon tehtäviin
 • Maa- ja vesialueiden kunnostus- ja hoitotehtäviin
 • Opastus- ja neuvontatehtäviin
 • Laatujärjestelmätyöhön

Hae koulutukseen täältä!

Poken hakijan opas

Lisätietoja koulutuksesta antaa lehtori

Luonnontieteet
Hyötyläinen Tarja
matkapuhelin: 040 7400 385
sposti: tarja.hyotylainen@poke.fi

Opinto-ohjaajat

Koskenlahti Anna-Maija
matkapuhelin: 040 0351 516
sposti: anna-maija.koskenlahti@poke.fi

Rantanen Anne
matkapuhelin: 040 5369 761
sposti: anne.rantanen@poke.fi