selaa koulutuksia
Uutiset

150 000 euroa koulutuksen kehittämiseen puu- ja rakennustuotealan yrityksissä

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä 150 000 euroa koulutuksen kehittämiseen puu- ja rakennustuotealan yrityksissä

Uudenlaisella kokeilulla halutaan kehittää yhdessä kumppanuusyritysten kanssa alan ammatillista koulutusta ja saada osaavia työntekijöitä työvoimapulasta kärsiviin yrityksiin

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Poke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 150 000 euroa strategiarahaa Ohjaavat mestarit –hankkeeseen, jossa viedään puu- ja rakennustuotealan yrityksiin heille tarpeellista koulutusta ja näin parannetaan yritysten osaavan työvoiman saantia. Pohjoisessa Keski-Suomessa on lukuisia alan yrityksiä, joiden on vaikea löytää ammattitaitoisia työntekijöitä.

  • Meidän on saatava ammatilliset koulutukset mahdollisimman työelämälähtöisiksi. Nyt meillä on mahdollisuus kehittää tätä niin, että saadaan pitkäjänteisempää koulutusta ja kumppanuutta yritysten kanssa. Haluamme myös herättää kiinnostusta alan opiskeluun ja työhön, sanoo hankkeen projektipäällikkö Olavi Piispanen Poken Työelämä- ja yrityspalveluista.

Hankkeessa räätälöidään yrityksiä aidosti hyödyttävä koulutusmalli, jossa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti työpaikalla tapahtuva koulutus eri toimijoiden kanssa. ”Ohjaava mestari” koordinoi koulutuksen toteutusta ja ohjaa ja auttaa koulutettavia sekä työpaikkaohjaajia työpaikalla tapahtuvan koulutuksen toteutuksessa.

  • Uudistunut ammatillinen koulutus antaa yrityksille paremmat mahdollisuudet rekrytoida juuri heille sopivia osaajia, mikä on tärkeää erityisesti työvoimapulasta kärsivillä aloilla. Samaa koulutusmallia tullaan monistamaan eri toimialoille, sanoo Piispanen.

Poke etsii lisää puu- ja rakennusalan yrityksiä kumppaneiksi hankkeeseen. Mukaan ovat jo lupautuneet muun muassa Valwood Oy Karstulasta sekä Kurikka Timber Oy Äänekoskelta.

  • Tämä on mielenkiintoinen hanke. Pääsemme tutustumaan jo opiskeluvaiheessa työntekijään, sillä meille joukkuehenki on tärkeää. Lisäksi toimintamme kehittyy koko ajan, joten työntekijämme tarvitsevat uusia koulutuspalikoita. Minusta tällainen kehitys on yrityksille mahdollisuus. Kannattaa olla itse aktiivinen, niin saa apua työllistämiseen, sanoo yrittäjä Kimmo Valkeinen Valwoodista.

Ohjaavat mestarit –hankkeessa on Poken lisäksi mukana Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä KPEDU ja Järvi-Suomen ammatti-instituutti JAMI. Jokainen oppilaitos sai oman hankerahansa. Tavoitteena on kehittää pohjoisen Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueille rakennustuoteteollisuuden sekä kone- ja metalliteollisuuden pysyvä osaamisverkosto ja samalla​ sitouttaa alueiden yrityksiä kummiyritystoimintaan​. Hanke liittyy myös teknologiateollisuuden valtakunnalliseen kehittämiseen.

Lisätietoja

projektipäällikkö Marko Lahti, Poke, p. 040 564 0940

yrittäjä Kimmo Valkeinen, Valwood Oy, p. 040 702 1224