selaa koulutuksia
Uutiset

Avoimia työpaikkoja

Metsäalan tuntiopettaja

Tule ammattilaisten joukkoon Biotalouskampukselle!

Haemme metsäalan tuntiopettajaa vakinaiseen palvelussuhteeseen 1.8.2019 alkaen.  Järjestämme metsäalan opetusta perus- ja ammattitutkinnoissa ja haemme opettajaa koneellisen puunkorjuun opetukseen.

Hakijalta edellytetään

  • halua olla kehittämässä metsäalan osaamista
  • metsäalan vankkaa käytännön työkokemusta koneellisesta puunkorjuusta
  • metsäalan kokonaistuntemusta
  • alan tietoteknisten ohjelmistojen hallintaa ja digitaitoja
  • simulaattorin käyttö- ja opetustaitoa
  • kykyä toimia tiimissä sekä erilaisten opiskelijoiden kanssa
  • hyviä ja myönteisiä vuorovaikutustaitoja sekä kannustavaa ja kehittävää työotetta
  • C- ajolupaa ja ammattipätevyyttä
  • kielitaito katsotaan eduksi

Viralliset kelpoisuusehdot määräytyvät asetuksen 986/1998 mukaisesti. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös epäpätevä henkilö voidaan nimetä määräajaksi tehtävään.

Palkka ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Valitun on toimitettava ennen tehtävän vastaanottamista lääkärintodistus ja lain 504/2002 mukainen nuorten kanssa työskenteleviltä vaadittava rikosrekisteriote. Koeaika on kuusi kuukautta.

Hakeminen

Hakemukset, CV, muut osaamista osoittavat liitteet 14.6.2019 mennessä joko postitse:

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä
Uuraistentie 240, 43130 Tarvaala

kuoreen merkki ”metsäalan opettaja” tai sähköpostilla osoitteeseen pekka.janhonen@poke.fi

Lisätietoja antaa koulutusjohtaja

Luonnontieteet, Maatalousala, Metsäala
Janhonen Pekka
matkapuhelin: 040 0542 031
sposti: pekka.janhonen@poke.fi

Englannin ja ruotsin kielen tuntiopettaja

Haemme päätoimista kielten (Englanti, Ruotsi) tuntiopettajaa 1.8.2019 alkaen toistaiseksi.
Tehtävään sisältyy luokkaopetuksen lisäksi verkko-opetusta ammattiopiston eri toimipisteissä.
Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaan.
Noudatettava virkaehtosopimus on OVTES. Palkkaus ja työaika (vuosityöaika) määräytyvät osio C liitteen 1 mukaan.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ja esitettävä itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.
Koeaika on kuusi kuukautta.

Hakeminen

Hakemus ja CV pyydetään toimittamaan 14.6.2019 klo 15 mennessä joko sähköisesti toimisto@poke.fi tai postitse osoitteella

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
PL 41 (Piilolantie 17)
44101 Äänekoski

Lisätietoja antaa koulutusjohtaja


Terveydenhuollon tuntiopettaja

Haemme päätoimista terveydenhuollon tuntiopettajaa 1.8.2019 alkaen toistaiseksi.

Tehtävään sisältyy sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien toteutuksesta vastaaminen yhdessä muiden opettajien ja työntekijöiden sekä työelämän asiantuntijoiden kanssa. Tehtävään sisältyy myös työpaikoilla tapahtuva oppimisen ohjausta ja näyttöjen arviointia sekä ryhmänvastaavan tehtävät.

Arvostamme sosiaali- ja terveysalan ammatillisen koulutuksen tuntemusta ja tiimityötaitoja. B-ajokortti on välttämätön koko maakunnan alueella tapahtuvan opiskelijoiden ohjauksen, yksiköiden välisen yhteistyön ja työelämäyhteistyön takia.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaan.

Noudatettava virkaehtosopimus on OVTES. Palkkaus ja työaika (vuosityöaika) määräytyvät osio C liitteen 1 mukaan.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ja esitettävä itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Hakeminen

Hakemus ja CV pyydetään toimittamaan 11.6.2019 klo 15 mennessä joko sähköisesti toimisto@poke.fi tai postitse osoitteella

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
PL 41 (Piilolantie 17)
44101 Äänekoski

Lisätietoja antaa koulutusjohtaja

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet, Terveys- ja hyvinvointialat
Salmijärvi-Korhonen Riitta
matkapuhelin: 040 3586 560
sposti: riitta.salmijarvi-korhonen@poke.fi