selaa koulutuksia
Uutiset

Pokella uusia riskienhallinta-, laatu-  ja turvallisuuskoulutuksia

Poke käynnistää runsaasti uusia riskienhallinta-, laatu- ja turvallisuuskoulutuksia eri kohderyhmille. Erilaiset turvallisuusuhat, fyysiset ja digitaaliset, ovat lisääntyneet ja lisääntyvät tulevaisuudessa. Jos nämä uhat tunnistetaan ja niihin varaudutaan ajoissa, ongelmat voidaan välttää tai minimoida. Isot tilaajat ja ostajat asettavat yhä tiukempia vaatimuksia heille palveluita ja tuotteita toimittaville toimittajayrityksille. Tilaajat kiinnittävät yhä enemmän huomiota ja edellyttävät toimittajilta vastuullista, luotettavaa, laadukasta ja turvallista toimintaa.

-Asiakkaamme ovat toivoneet erilaisia riskienhallinta-, laatu- ja turvallisuuskoulutuksia, joten päätimme vastata kysyntään. Nyt tuotteet ovat valmiit, ja koulutuksia aletaan järjestää helmi-maaliskuusta alkaen. Koulutukset sopivat hyvin esimerkiksi yritysten johdolle, asiantuntijoille ja esimiehille sekä julkisen sektorin vastuuhenkilöille ja myös oppilaitosten henkilökunnalle, sanoo koulutussuunnittelija Rauno Viiru Pokelta.

Uhkien, tilaajavaatimusten ja toimintaympäristön jatkuvien muutosten keskellä, on yritysten hyvän riskienhallinta-, turvallisuus- ja laatuosaamisen merkitys vahvasti kasvussa. Tärkeää on tunnistaa kaikki merkittävimmät häiriötöntä liiketoimintaa, liiketoiminnan jatkuvuutta ja kannattavuutta sekä turvallisuutta uhkaavat tekijät ja toteuttaa riskienhallintatoimenpiteitä uhkien toteutumisen estämiseksi. Tärkeää on myös tiedostaa liiketoiminnan johtamisen nykytaso ja kehittämistarpeet sekä sitoutua jatkuvaan parantamiseen.

-Pyrimme antamaan koulutuksissamme työkaluja organisaatioiden johtamisen, laaduntuottokyvyn, riskienhallinnan ja turvallisuuden nykytilan arviointiin sekä kehittämiseen. Opastamme myös organisaatioita laatu- ja turvallisuussertifiointien osalta sekä sertifiointiauditointeihin valmistumisessa, sanoo kouluttaja, riskienhallinta- ja turvallisuusasiantuntija Kari Helislahti.

Yksi uusi tuote on vaikean tai väkivaltaisen henkilön kohtaaminen kohtaamistilanteisiin varautuminen. Se on suunnattu palvelualan esimiehille ja henkilökunnalle sekä oppilaitosten ja päiväkotien henkilökunnalle.

-Häiriökäyttäytyminen on lisääntynyt ja lisääntyy koko ajan. Tämä koskee erityisesti palvelualaa. Työnantajan on huolehdittava henkilökunnan turvallisuudesta, ja tämä koulutus antaa valmiuksia siihen, miten uhkia tunnistetaan sekä hallitaan ja kuinka toimitaan nopeasti kehittyvissä, akuuteissa vaaratilanteissa. Oppilaitoksille ja päiväkodeille on tarjolla laajempikin turvallisuuden kehittämiseen tähtäävä koulutus, sanoo Helislahti.

Myös rakennuttajille ja rakennus- ja asennustyömaan turvallisuuskoordinaattoreille alkaa uusi peruskoulutus. Lakisääteinen vaatimus on, että rakennuttaja nimeää rakennustyömaalle pätevän turvallisuuskoordinaattorin. Rakennuttajalla ja turvallisuuskoordinaattorilla on rakennustyömaalla runsaasti lakisääteisiä vastuita ja tehtäviä. Jos niitä ei tunne, joutuu ongelmatilanteissa vastuuseen ja pahimmassa tapauksessa suuriinkin sakkoihin. Pätevä turvallisuuskoordinaattori kykenee estämään ennalta tapaturmia ja muita vahinkotilanteita.

Muita uusia koulutuksiamme ovat esimerkiksi Työsuojeluhenkilöstön perus- ja ajankohtaiskoulutukset, Tietoturvallisuuden ja tietosuojan ajankohtaiskoulutus, Turvallisuus- ja kriisijohtamisvalmennukset sekä Esimiehen turvallisuusvastuut ja tehtävät -koulutus.

Koulutukset alkavat asteittain helmi-maaliskuussa. Tutustu koulutuksiin:

Suunnittelemme ja toteutamme myös asiakaskohtaisia riskienhallinta-, laatu- ja turvallisuuskoulutuksia. Ota yhteyttä!

Lisätietoja:

koulutussuunnittelija Rauno Viiru, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, p. 040 742 6563

turvallisuus- ja riskienhallinta-asiantuntija Kari Helislahti, Frontdrivers, p. 0400 445 824