selaa koulutuksia
Lyhytkurssi

Oppilaitosten ja päiväkotien turvallisuuden kehittäminen 6.8.2021

järjestämispaikkakunta
Viitasaari
opiskelun ajankohta
6.8.2021
Viimeinen ilmoittautumispäivä
29.7.2021

Kuvaus

6.8.2021 klo 8.30 - 16.00
POKE, Viitasaari

Lähiopetuksena tai livewebinaarina.

Oppilaitoksen turvallisuuskokonaisuuden tunteminen ja kehittäminen on kaikkien oppilaitoksessa työskentelevien
yhteinen tehtävä. Tärkeää on tunnistaa oppilaitostoimintaan kohdistuvat uhat, miten niihin voidaan ennalta
varautua sekä miten toimintaan, jos jokin uhista toteutuu.
Koulutuksen yhteydessä osallistuja saa konkreettisia neuvoja ja ohjeita uhkien tunnistamiseen, riskien hallintaan
sekä toimimiseen erilaisissa uhkatilanteissa.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu rehtoreille, opettajille, päiväkodin johtajille ja päiväkodin
henkilökunnalle, oppilaitosten työsuojelu- tai muissa turvallisuustehtävissä toimiville
henkilöille.
Tavoite:
- antaa koulutettaville hyvät perustiedot oppilaitoksiin kohdistuvista uhista,
uhkien kartoittamisesta ja analysoinnista sekä riskien hallintatoimenpiteistä
- perehdyttää hyvään turvallisuuskulttuuriin, turvallisuusjohtamiseen sekä
oppilaitoksen turvallisuuden eri osa-alueisiin
- käydä läpi oppilaitostoimintaan liittyviä vakavia uhka-, vahinko- ja
kriisitilanteista sekä kuinka niiden aikana ja jälkeen tulee toimia
- kannustaa osallistujia työpaikkojensa turvallisuuden kehittämiseen
Koulutuksessa yhdistyvät asiantuntijatieto ja käytännönläheisyys.
Sisältö
Koulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia asiakokonaisuuksia:
- hyvä turvallisuuskulttuuri ja turvallisuusjohtaminen
- turvallisuusvastuut ja –tehtävät
- oppilaitostoimintaan kohdistuvat uhat
- riskienhallinta
- lakisääteiset ja muut turvallisuusvaatimukset
- oppilaitoksen turvallisuuskokonaisuus (Työturvallisuus, tietoturvallisuus,
tietosuoja, paloturvallisuus, pelastus- ja ensiapuvalmius, ympäristönsuojelu,
väkivallanuhkatilanteet ja niihin varautuminen, vakavat häiriö- ja kriisitilanteet
sekä niihin varautuminen)
- työturvallisuuslainsäädännön keskeinen sisältö
- turvallisuusohjeet, -perehdytys, -koulutus ja -harjoitukset
- turvallisuustarkastukset
- rakenteellinen ja tekninen turvallisuus
- työkaluja häiriö- ja kriisitilanteissa ja niiden jälkeen toimimiseen
- esimerkkejä ja oppeja sattuneista vahinko- ja kriisitilanteista
- turvallisuuden kehittäminen ja henkinen hyvinvointi
Toteutus

Koulutus toteutetaan lähiluentona ja livewebinaarina, riippuen (COVID19- ja
valtakunnallisista ohjeista). Koulutuksen toteutuessa Teamsin kautta,
saat sähköpostiisi ilmoittautumisen jälkeen lähempänä koulutusta linkin, jonka kautta
kirjaudut luokkatilaan.

Hinta: 270 €/hlö (sis. alv 24 %). Hintaan sisältyy koulutusmateriaalit, aamu- ja iltapäiväkahvit, sekä lounas
(lähiopetukseen osallistuville).

Ryhmäetuhinnat: samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa:
250 euroa / hlö (+ alv 24%),
kolme tai useampi osallistujaa:
220 euroa / hlö (+ alv 24%)

Kouluttajana toimii turvallisuus- ja riskienhallinta-asiantuntija Kari Helislahti, joka on toiminut
useissa eri organisaatioissa vastuullisissa turvallisuuden johtamis-, projektijohtamis- ja kehittämistehtävissä.
puh. 0400 445 8124,
kari.helislahti@frontrunner.fi

Lisätietoja:
Rauno Viiru, koulutussuunnittelija
Poke työelämäpalvelut
puh. 0407426563
rauno.viiru@poke.fi

ilmoittaudu koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta