selaa koulutuksia
Uutiset

Työpaikkaohjaajat ovat tyytyväisiä Pokeen yhteistyökumppanina

Pohjoisen Keski-Suomen kuntien yritykset ja julkinen sektori ovat enimmäkseen tyytyväisiä Pokeen työpaikalla tapahtuvan opiskelun yhteistyökumppanina. 73 prosenttia vastaajista pitää opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja opettajien välistä yhteistyötä hyvänä. 69 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että näyttöjen järjestäminen ja laatu vastaavat heidän odotuksiaan tai ylittää ne. 63 prosenttia työpaikkaohjaajista koki, että perehdytys ohjaamiseen vastaa heidän odotuksiaan tai ylittää ne. Myös kommunikointiin oltiin tyytyväisiä: 74 prosenttia oli sitä mieltä, että palautteenanto- ja saanti vastasivat odotuksia tai ylittivät ne. Muun muassa nämä tiedot selviävät juuri valmistuneesta tutkimuksesta, jonka Mikko Kesä Oy teki Pokelle.

-Tulos kertoo siitä, että opiskelijoiden valmiudet ovat kunnossa. Tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran kaksi vuotta sitten, ja silloinkin nämä asiat olivat hyvällä tasolla. Voisi sanoa, että koronastakin huolimatta taso on pysynyt samana. Meillä hakijamäärät ovat kasvaneet kolme vuotta peräkkäin. Olemme haluttu opiskelupaikka, opiskelijat ovat motivoituneita ja opetus sekä oppimisympäristöt ovat kunnossa. Palautetta kerätään myös opiskelijoilta, ja tulokset ovat samansuuntaisia, sanoo johtaja Jouni Kurkela.

Työpaikkaohjaajat antoivat myös hyviä kehittämisehdotuksia. He toivoivat selkeitä tavoitteita harjoitteluille: mihin halutaan painottaa harjoittelussa opettamisessa, enemmän tietoa oppilaan tasosta ennen harjoittelua ja joustavuutta opettajilta tapaamisten aikataulujen kanssa.

Lisäksi toivottiin enemmän yhteydenottoja Poken puolelta ja välikatsauksia, miten harjoittelu menee.

-Yhteydenpidossa meillä on parannettavaa. Perinteiset kanavat, kuten sähköposti, eivät yksin riitä. Täytyy kehittää erilaisia yhteydenpitokanavia, koska totta kai haluamme pitää parempaa yhteyttä työelämään. Toimiva tapa näyttää olevan se, että aloite yhteydenpitoon tulee meiltä, sanoo Kurkela.

Kuitenkin kaikista vastaajista 84 prosenttia oli täysin tai jokseenkin tyytyväisiä opiskelijoiden toimintaan, valmiuksiin ja osaamiseen ennen kuin nämä siirtyvät työpaikalla järjestettävään koulutukseen. 68 prosenttia oli myös sitä mieltä, että kumppanuus Poken kanssa on asiakaslähtöistä ja 73 prosenttia arvioi, että Poke kouluttaa alueen tarpeisiin sopivia ammattilaisia. 76 prosenttia oli sitä mieltä, että Pokella on alueella vahva asema osaamisen kehittäjänä.

Kaiken kaikkiaan Poken toimintaan yleisesti tyytyväisiä oli 79 prosenttia vastaajista.

Kysely tehtiin 1.9.-1.10.2021 ja siinä kysyttiin Poken työpaikoilla tapahtuvan opiskelun työnohjaajina toimineiden kokemuksia ja kehitysehdotuksia yhteistyön parantamiseksi. Vastausprosentti oli 58, ja vastauksia saatiin 588 kappaletta.

Vastaajista 30 prosenttia oli yrittäjiä, 5 prosenttia ylintä johtoa, 11 prosenttia keskijohtoa, 21 prosenttia työnjohtoa ja 32 prosenttia työntekijöitä. Suurin osa vastaajista eli 68 prosenttia työskenteli yrityksissä, 27 prosenttia julkisella sektorilla, kuten kunnissa, ja loput 5 prosenttia kolmannella sektorilla.

Lisätietoja: johtaja Jouni Kurkela, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, p. 040 589 1677